για εκπαιδευτικούς – Page 2 of 8 – Πυγολαμπίδες
Skip to content

LEGO Education Academy Mindstorms EV3

Σεμινάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής για ενήλικες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/ Βάθμιας και Β’/ Βάθμιας εκπαίδευσης σχολείων, εργαστηρίων ρομποτικής αλλά και σε απλούς χρήστες που θέλουν να γνωρίσουν τη μεθοδολογία εκπαίδευσης της LEGO Education.

 

Γιατί LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

(Υπό την καθοδήγηση του μοναδικού LEGO Education Academy Certified Teacher Trainer σε Ελλάδα και Κύπρο)

Το μάθημα θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να εισάγουν το STEM στην τάξη τους χρησιμοποιώντας το LEGO MINDSTORMS Education EV3. Θα βιώσουν πώς μπορούν να εισάγουν μαθήματα που βασίζονται στη προσέγγιση Hands-on τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές τους τόσο στο να επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος σπουδών όσο και να ενισχύσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον.

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα βασικά στοιχεία του υλικού (Hardware) του LEGO Mindstorms Education EV3, του λογισμικού (Software) καθώς και τον παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών (Curriculums). Οι εκπαιδευόμενοι θα κατασκευάσουν το πρώτο τους ρομπότ, θα το προγραμματίσουν και θα επιλύσουν προβλήματα χρησιμοποιώντας ικανότητες από το φάσμα του STEM, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια προσέγγιση και του πόρους που θα χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους ώστε να εισάγουν τους μαθητές τους στο STEM χρησιμοποιώντας το EV3.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ελκυστικό και διασκεδαστικό με εκπαιδευτικές εμπειρίες που δίνουν μια θεμελιώδη εισαγωγή στην προσέγγιση της LEGO Education στην σύγχρονη εκπαίδευση καθώς και στην έννοια της μάθησης μέσα από το παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα ακολουθείται από συζήτηση σχετικά με τη μεθοδολογία, την εφαρμογή στο πρόγραμμα σπουδών, την εφαρμογή αλλά και την διαφοροποίηση της στην τάξη και στα επίπεδα γνώσεων των μαθητών.

Για να υποστηριχτεί η σίγουρη επιτυχία των συμμετεχόντων παρέχεται χρόνος αλλά και καθοδήγηση ώστε να σχεδιάσουν τα δικά τους πρώτα μαθήματα χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική προσέγγιση. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες είναι πλήρως προετοιμασμένοι να εισάγουν και εφαρμόσουν με επιτυχία το LEGO Mindstorms Education EV3 στην τάξη τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Κατανόηση του τρόπου διδασκαλίας του STEM με τη χρήση του LEGO Mindstorms Education EV3
 • Εξοικείωση στη χρήση υλικού, λογισμικού και προγραμμάτων σπουδών
 • Απόκτηση εμπειρίας Hands-on από την άμεση εμπλοκή σε δραστηριότητες από την πλευρά του μαθητή
 • Κατανόηση εφαρμογής στο πρόγραμμα σπουδών.
 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας της LEGO Education στην εκπαίδευση
 • Απόκτηση ιδεών για το πως μπορείτε να εισάγετε στην τάξη σας μαθήματα που ακολουθούν της προσέγγιση Hands-on ώστε να υποστηρίξετε τους μαθητές σας και να τους βοηθήσετε να βελτιώσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών για την εισαγωγή του EV3 στην τάξη, συμπεριλαμβανομένου της σχεδίασης μαθήματος (Lesson Planning) και της διαχείρισης της τάξης (Classroom Management)

 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Δραστηριότητα Hands-on στα πρώτα 10 λεπτά
 • Τα δύο τρίτα της ημέρας περιλαμβάνουν δραστηριότητες Hands-on
 • To ένα τρίτο της ημέρας περιλαμβάνει θεωρία και συζήτηση
 • Project σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών
 • Lesson Planning

LEGO Education WeDo 2.0

Σεμινάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής για ενήλικες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/ Βάθμιας εκπαίδευσης σχολείων, εργαστηρίων ρομποτικής αλλά και σε απλούς χρήστες που θέλουν να γνωρίσουν τη μεθοδολογία εκπαίδευσης της LEGO Education. Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων, οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα λάβουν επίσημο πιστοποιητικό από την LEGO Education Academy, το οποίο αποδεικνύει πως ο κάτοχός του γνωρίζει τη φιλοσοφία και τη λογική των εκπαιδευτικών προτάσεων της LEGO Education καθώς και το πως να εφαρμόσει τη μεθοδολογία της LEGO Education Academy στην τάξη του με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κάνοντας χρήση του υλικού στο οποίο εκπαιδεύτηκε.

 

Γιατί LEGO® Education WeDo 2.0\

(Υπό την καθοδήγηση του μοναδικού LEGO Education Academy Certified Teacher Trainer σε Ελλάδα και Κύπρο)

Αυτό το πρόγραμμα θα δώσει στους συμμετέχοντες μια βασική κατανόηση για τον τρόπο εφαρμογής και χρήσης της λύσης του WeDo 2.0 στην τάξη τους.

Μέσω της εκπαίδευσης θα γνωρίσουν πως μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές και να εισάγουν τη μεθοδολογία Hands-on στην τάξη για project με έμφαση σε επιστήμες και τον προγραμματισμό. Η εκπαίδευση καλύπτει τρόπους διδασκαλίας για τον δάσκαλο ώστε να καλύψει τομείς του προγράμματος σπουδών και ταυτόχρονα να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επιμονή σε ένα συνεργατικό περιβάλλον.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ελκυστικό και διασκεδαστικό με εκπαιδευτικές εμπειρίες που δίνουν μια θεμελιώδη εισαγωγή στην προσέγγιση της LEGO Education στην σύγχρονη εκπαίδευση καθώς και στην έννοια της μάθησης μέσα από το παιχνίδι. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευόμενος αποχωρεί με πολλές ιδέες για τον πως να ξεκινήσει αλλά και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το WeDo 2.0 στην τάξη του.

Για να υποστηριχτεί η σίγουρη επιτυχία των συμμετεχόντων παρέχεται χρόνος αλλά και καθοδήγηση ώστε να σχεδιάσουν τα δικά τους πρώτα μαθήματα για το WeDo 2.0 χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική προσέγγιση. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες είναι πλήρως προετοιμασμένοι να εισάγουν και εφαρμόσουν με επιτυχία το WeDo 2.0 στις τάξεις του δημοτικού για να καλύψουν διάφορες επιστήμες κάνοντας το μάθημα πιο ελκυστικό και συναρπαστικό για τους μαθητές.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Κατανόηση του τρόπου διδασκαλίας με τη χρήση του WeDo0 αλλά και της αποτελεσματικότητάς του στη τάξη
 • Εξερεύνηση μιας μεγάλης σειράς από διαφορετικά Project με μεγάλη θεματολογία και διαφορετικών τύπων
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών για την εισαγωγή του WeDo0 στην τάξη, συμπεριλαμβανομένου της σχεδίασης μαθήματος (Lesson Planning) και της διαχείρισης της τάξης (Classroom Management)
 • Απόκτηση εμπειρίας Hands-on από την άμεση εμπλοκή σε δραστηριότητες από την πλευρά του μαθητή
 • Κατανόηση εφαρμογής στο πρόγραμμα σπουδών.
 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας της LEGO Education στην εκπαίδευση
 • Κατανόηση του πως η κατασκευή με τουβλάκια LEGO και ο προγραμματισμός μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά κίνητρα στη μάθηση των μαθητών
 • Κατανόηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης της LEGO Education

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Δραστηριότητα Hands-on στα πρώτα 10 λεπτά
 • Τα δύο τρίτα της ημέρας περιλαμβάνουν δραστηριότητες Hands-on
 • To ένα τρίτο της ημέρας περιλαμβάνει θεωρία και συζήτηση
 • Project σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών
 • Lesson Planning

 

LEGO Education STEAM and Coding Express

Learning Through Play with LEGO Education Preschool – Σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης για ενήλικες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δασκάλους προσχολικής αγωγής, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, γονείς αλλά και σε απλούς χρήστες που επιθυμούν να γνωρίσουν τα εργαλεία που παρέχονται από τη LEGO Education σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και την προσέγγιση της LEGO Education Preschool στη σύγχρονη εκπαίδευση.

 

Γιατί μια εκπαίδευση Learning Through Play with LEGO Education Preschool

(Υπό την καθοδήγηση του μοναδικού LEGO Education Academy Certified Teacher Trainer σε Ελλάδα και Κύπρο)

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να καταλάβουν πως μαθαίνουμε και αναπτύσσουμε νέες δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι, καθώς και πως μπορούν να εισάγουν δραστηριότητες δημιουργικής εξερεύνησης στην τάξη του νηπιαγωγείου, του εκπαιδευτηρίου τους, είτε στο σπίτι σας ως γονείς. Θα γνωρίσουν γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό για την εξέλιξη των παιδιών και πως μέσα από δραστηριότητες παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικές και συναισθηματικές, γλωσσικές αλλά και δεξιότητες που σχετίζονται με τα μαθηματικά, τη μηχανική κ.α. σε πρώιμο στάδιο.

Κάθε εκπαίδευση προσχολικής χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη γνωριμία καθώς και την εισαγωγή στην μάθηση μέσω του παιχνιδιού. Στο δεύτερο μέρος θα γνωρίσουν τη δημιουργική εξερεύνηση μέσα από δραστηριότητες, ενώ στο τρίτο μέρος πραγματοποιείται η εκπαίδευση των Build me Emotions, StoryTales, STEAM Park ή Coding Express.

Το σεμινάριο είναι διαδραστικό και περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στη μεθοδολογία της LEGO Education
 • LEGO Education Teacher’s kit
 • Μάθηση μέσα από το παιχνίδι
 • Δημιουργική Εξερεύνηση
 • Εκπαίδευση στο set προσχολικής
 • Δωρεάν διδακτικά σενάρια
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων, οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα λάβουν επίσημο πιστοποιητικό από την LEGO Education Academy

Βασικά πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας της LEGO Education

 • Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών: Η κατασκευή με τουβλάκια LEGO αποτελεί μια μοναδική «γλώσσα επικοινωνίας» η οποία μαθαίνεται πολύ εύκολα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά όλοι οι μαθητές θα κατασκευάζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους σε LEGO δημιουργίες. Αυτή η διαδικασία διεγείρει το ενδιαφέρον τους συνεχώς όσο αναπτύσσουν τις κατασκευές τους. Όταν οι μαθητές ενθουσιάζονται για αυτό που κάνουν τότε νιώθουν την ανάγκη να μοιραστούν τις ιδέες τους με τους άλλους αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες επικοινωνίας, γίνονται αυθόρμητοι και αποκτούν αυτοπεποίθηση αλλά και κίνητρο για να συνεχίσουν. Οι μέθοδοι αυτές επίσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής που δε μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στο μάθημα.
 • Ανοιχτού τύπου εκπαίδευση: Όταν οι ερωτήσεις που κάνουμε στους μαθητές περιέχουν μόνο μία προκαθορισμένη απάντηση τότε δεν υπάρχουν περιθώρια για δημιουργικότητα. Τέτοιου τύπου προσεγγίσεις μπορούν να μειώσουν το ενδιαφέρον και το κίνητρο από τους μαθητές. Στο πραγματικό κόσμο τα ερωτήματα που συναντάμε δε μπορούν να απαντηθούν με μια λίστα έτοιμων απαντήσεων. Θα πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε και να γίνουμε δημιουργικοί.

Learning Through Play with Coding Express

Η εκπαίδευση αυτή θα εισάγει τους συμμετέχοντες στον τρόπο εφαρμογής και χρήσης του Coding Express. Θα γνωρίσουν πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις πιο βασικές έννοιες του προγραμματισμού και να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, συνεργασία γλωσσικές και αφηγηματικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες κοινωνικές και συναισθηματικές.

Learning Through Play with STEAM Park

Η εκπαίδευση αυτή θα τους δείξει πως να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν πρώιμες δεξιότητες που σχετίζονται με το STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics) όπως η κατανόηση της σχέσης μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, η παρατήρηση, οι προβλέψεις, η επίλυση προβλήματος, η ανάπτυξη της φαντασία και της δημιουργικότητας και πολλά άλλα. Η εκπαίδευση είναι διασκεδαστική και βιωματική με στόχο την ενθάρρυνσή των παιδιών σκέφτονται σαν επιστήμονες καθώς χτίζουν μοντέλα και δοκιμάζουν και πειραματίζονται με τις ιδέες τους.

Learning Through Play with Build Me Emotions

Η εκπαίδευση αυτή θα τους εισάγει στον τρόπο εφαρμογής και χρήσης του Build Me Emotions. Θα γνωρίσουν πως μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τις κοινωνικές αλλά και τις συναισθηματικές τους δεξιότητες, να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους καθώς και να κατανοούν τους γύρω τους, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, τη διαχείρισης συγκρούσεων και πολλά άλλα. Η εκπαίδευση είναι διασκεδαστική και βιωματική και ζωντανεύει μέσα από τη κατασκευή χαρακτήρων που επιτρέπουν συζητήσεις που σχετίζονται με σημαντικά θέματα κοινωνικά και συναισθηματικά της καθημερινότητας.

Learning Through Play with StoryTales

Η εκπαίδευση αυτή θα τους εισάγει στον τρόπο εφαρμογής και χρήσης του StoryTales ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν πρώιμες γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες γραμματισμού όπως να εκφράζουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους, να συζητούν με τους γύρω τους αλλά και να κατανοούν την αφηγηματική δομή μας ιστορίας. Η εκπαίδευση είναι διασκεδαστική και βιωματική και στοχεύει τόσο στην κατασκευή σκηνικών μιας ιστορίας όσο και στην δημιουργία και την παρουσίαση φανταστικών ή πραγματικών ιστοριών μπαίνοντας στην διαδικασία αναγνώρισης της αλληλουχίας γεγονότων καθώς και της αφηγηματικής δομής

 

Παζάρι Βιβλίων

Oλοήμερο παζάρι γερμανικών και ελληνικών βιβλίων στον κήπο του GoetheInstitut Thessaloniki

 

Αγαπάτε τα βιβλία;

Η Βιβλιοθήκη του GoetheInstitut Thessaloniki σας προσκαλεί σε ένα ολοήμερο παζάρι βιβλίων σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στον πανέμορφο κήπο του Ινστιτούτου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας 66.

Από τις 10:00 έως τις 19:00, μικροί και μεγάλοι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μυθιστορήματα, παιδικά και εφηβικά βιβλία, γλωσσικά/εκπαιδευτικά βιβλία αλλά και μουσικά CD που έχουν αποσυρθεί από το αρχείο της βιβλιοθήκης, στη συμβολική τιμή των 0,50€ το καθένα!

 

Μην ξεχάσετε να πάρετε πάνινες τσάντες μαζί σας – ας προστατέψουμε μαζί το περιβάλλον!

 

 

«Σσσς … αρχίζει»

Σεπτέμβριος όπως…. Πολιτισμός!

Παραμύθια και ιστορίες στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Τα αντικείμενα γίνονται κούκλες

Σεμινάριο Κουκλοθέατρου για ενήλικες, από το Θέατρο μαριονέτας “Ανταμαπανταχού”

Ώρα: 10.00 – 14.00

Στο εργαστήρι αυτό διάρκειας 4 ωρών ερευνώνται οι θεατρικές δυνατότητες χρηστικών αντικειμένων και η σχέση τους με τον άνθρωπο. Μέσα από ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς, ατομικά και ομαδικά, συνδυάζονται η τόλμη και η φαντασία του παιδιού με τη γνώση και την πειθαρχία του ενήλικα. Τα αντικείμενα πότε ως σύμβολα και πότε ως κούκλες  παίρνουν ρόλο,  μεταμορφώνονται, αφηγούνται μικρές ιστορίες, συνδιαλέγονται με τον άνθρωπο ηθοποιό που τα χειρίζεται. Όλη η πειραματική διαδικασία του εργαστηρίου είναι βασισμένη πάνω σε τεχνικές κουκλοθέατρου και μιμικής.

Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Νίκος Τόμπρος- Ελένη Παναγιώτου

 

«Το Όνειρο ταξιδεύει στην Ορχήστρα της Φύσης” της Μαρίας Μελίδου

Δραματοποιημένο μουσικό παραμύθι από το παιδικό τμήμα της θεατρικής ομάδας “Ομπρέλες”

Ώρα: 19.30

“ Ένα – ένα τα μουσικά στοιχεία της φύσης συνθέτουν την εικόνα μιας ορχήστρας, της Ορχήστρας της Φύσης που δίνει τη συναυλία της μέσα σε ένα υπέροχο τοπίο, παρέα με τον κούκο , τον τζίτζικα, τα βατράχια τις καλαμιές και τα πουλιά τριγύρω από το ρέμα με το μουρμουριστό ρυάκι”.

Μια ιστορία για την ομορφιά και την αρμονία της φύσης, για τους  ήχους, τη μουσικότητα τους και τη δυνατότητα τους να δημιουργήσουν μια μουσική σύνθεση.

Θεατρική διασκευή- διδασκαλία  : Αθανασιάδου Νίνα

Κείμενα, μουσική: Μελίδου Μαρία

Σκηνικά – τεχνική υποστήριξη: Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος

 

Κρούσματα

Εφηβική Μπάντα Κρουστών του Εθελοντικού  Συμβουλευτικού Σταθμού, με έδρα τον  Δήμο Θερμαϊκού

Ώρα: 20.00

“Τα Κρούσματα κρούουν με τα τύμπανα τους την ένωση των διαφορετικοτήτων και το ξόρκι του ρατσισμού, που υπάρχει τόσο στον πλανήτη όσο και στην καθημερινότητά μας. Και κρούουν: Στα ταιριαστά μας ενωνόμαστε, στα διαφορετικά μας σεβόμαστε, με σκοπό την ειρηνική μας συμπόρευση σ’ αυτήν τη μικρή-μεγάλη μας ΖΩΗ”.

Μια μουσική ομάδα η οποία εκτός από την εκπαίδευση των παιδιών στη μουσική , επιδιώκει με άμεσους και βιωματικούς τρόπους  μέσω της μουσικής , την κοινωνικοποίηση, δηλαδή την προώθηση στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών που διευκολύνουν την ομαλή εξέλιξη των εφήβων.

 

Της μουσικής τα νήματα

Μουσικό Θέατρο μαριονέτας από το θέατρο “ Ανταμαπανταχού”

Ώρα: 20.30

11 μαριονέτες : ένας λαϊκός κρουστός με μια ανατολίτισσα χορεύτρια, ένας ακορντεονίστας με μια τσιγγάνα τραγουδίστρια, ένας παραδοσιακός ουτίστας με 3 κλασσικούς βιολιστές , ένας κιθαρίστας με έναν ροκ ντράμερ, ένας μικρός βιολιστής και ένας τραγουδιστής της country είναι οι πρωταγωνιστές της παράστασης.

Μια απρόβλεπτη συναυλία με μουσικές από διάφορα μέρη του κόσμου.

Η παράσταση έχει ταξιδέψει σε 30 διεθνή φεστιβάλ σε 14 χώρες στην Ευρώπη, Ν.Αφρική  και Ασία, έχει παρουσιαστεί σε εκδηλώσεις δήμων ανά την Ελλάδα , σε σχολεία, θέατρα και μουσικές σκηνές.

Σύλληψη – σκηνοθεσία – κατασκευή και εμψύχωση κούκλας: Νίκος Τόμπρος- Ελένη Παναγιώτου.

 

“Ο Ραφτάκος των λέξεων” του Αντώνη Παπαθεοδούλου

Δραματοποιημένη αφήγηση παραμυθιού από τη θεατρική ομάδα Δήμου Παύλου Μελά

Ώρα: 21.30

“Σε μια πόλη ζει ένας πολύ ιδιαίτερος ράφτης, που όμοιος του δεν υπάρχει πουθενά. Δεν ράβει τα ρούχα του με κλωστές και νήματα μα με λέξεις και νοήματα! Κάθε ρούχο είναι φτιαγμένο με αγάπη και μοναδικά υλικά. Το χειμώνα ντύνει τους ανθρώπους με ρούχα από λέξεις ζεστές: όπως φωτιά, ήλιος, αγάπη κι αγκαλιές , ενώ το καλοκαίρι με λέξεις δροσερές: όπως γάργαρο νερό, πλατάνι, ίσκιος, κρύσταλλο, βουτιές! Όλοι τον εκτιμούν και χαίρονται, αλλά τι θα συμβεί όταν η πόλη μεγαλώσει και ψηλά κτήρια υψωθούν ανάμεσα στους ανθρώπους;”

Η θεατρική ομάδα του Δ. Παύλου Μελά, με εργαλεία της το λόγο, το σώμα, τους ήχους, τη μουσική και το τραγούδι, αφηγείται την ιστορία του ραφτάκου,  μια ιστορία για την δύναμη των λέξεων, της επικοινωνίας και της αγάπης.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Θεανώ Αμοιρίδου

Μουσική: Χρήστος Καραμούτας

 

Κυριακή  15 Σεπτεμβρίου 2019

“Από το χαρτί στο στόμα”

Σεμινάριο Αφήγησης λαϊκού παραμυθιού για ενήλικες, από την Ανθή Θάνου

Ώρα: 11.00 – 14.00

Το εργαστήρι αυτό προσπαθεί να μας εντάξει στον μαγικό κήπο των παραμυθιών. Μας γνωρίζει διαφορετικά είδη λαϊκού λόγου, μας συστήνει τους ήρωες των παραμυθιών και τα κατορθώματά τους ζωντανεύουν μέσα από τη φωνή και το σώμα μας.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα πειραματιστούν και θα ανακαλύψουν το δικό τους τρόπο να αφηγούνται, γιατί κάθε αφηγητής δεν είναι απλός μεταδότης της παράδοσης, ασκεί ελεύθερα την τέχνη του. O αφηγητής μπαίνει στο κέντρο και αναλαμβάνει την ευθύνη της παραμυθίας – της παρηγοριάς, αλλά και της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης.

Θέματα του σεμιναρίου:

 • Τεχνικές αφήγησης (χρήση φωνής, κίνηση, ρυθμός, στάση σώματος, σκηνοθεσία αφήγησης κ.λ.)
 • Τεχνικές μυθοπλασίας (καθημερινά ερεθίσματα – αφορμή για μια ιστορία

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Ανθή Θάνου

 

Χίλιες και μία ιστορίες

Σεμινάριο Δημιουργικής  γραφής, για παιδιά 6 – 8 ετών, από την Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα  “Σχεδία στην πόλη”

Ώρα: 18.00 – 20.00

H δημιουργική γραφή συμβάλλει σημαντικά και πολύπλευρα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων έκφρασης και γλώσσας.

Είναι ένα παιχνίδι αφηγηματικών στρατηγικών, οργάνωσης της σκέψης και του λόγου, επιλογής και συναρμογής λέξεων.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα τους στην αφήγηση ιστοριών και συναισθημάτων ή καταστάσεων, να εμπλουτίσουν τη γλώσσα και την κριτική σκέψη, τη φαντασία και να ενθαρρύνει τη συγγραφική επινοητικότητα.

Θα χρησιμοποιηθούν μια σειρά από παιχνίδια και δραστηριότητες με βιωματικό χαρακτήρα και έμπειροι παιδαγωγοί θα δουλέψουν με τα παιδιά μέσα από μεγάλες ομάδες και υποομάδες σε ένα κλίμα συνεργασίας και σεβασμού στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε παιδιού.

(Προεγγραφές  στο τηλ 2313.302.938)

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Αργυρή Σκίτσα

 

Ο Καραγκιόζης πάει συναυλία

 

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης και θέατρο σκιών “ Σκιάς Όναρ”

Ώρα: 20.30

Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης σε μία πρωτότυπη εκπαιδευτική παράσταση που συνδυάζει θέατρο σκιών με ζωντανή συμφωνική μουσική.

“Ο φιλόμουσος Νιόνιος προσπαθεί να πείσει τον Καραγκιόζη να ακούσει τη συναυλία κλασικής μουσικής που οργανώνει η Βεζυροπούλα. Εκείνος αρνείται, μέχρι που έρχεται διαταγή από τον Βεληγκέκα, ότι πρέπει όλοι να πάνε στη συναυλία: ο Καραγκιόζης, ο Μπαρμπαγιώργος, ο Σταύρακας, ο Χατζηαβάτης και όλοι οι άλλοι ήρωες του Θεάτρου Σκιών. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας ο Καραγκιόζης έχει πολλές απορίες (για τα όργανα, τη μουσική, τους συνθέτες και άλλα θέματα), τις οποίες ο Νιόνιος με υπομονή του εξηγεί, θέλοντας, με απλό τρόπο, να τον μυήσει στον κόσμο της κλασικής μουσικής”.

Η ιδέα, ο σχεδιασμός της υπόθεσης, η επιλογή και η ενορχήστρωση των μουσικών κομματιών, που θα ερμηνεύσει η Σ.Ο.Δ.Θ. υπογράφονται από τον συνθέτη και αρχιμουσικό Άλκη Μπαλτά, ο οποίος και ενέταξε την παράσταση αυτή στο πλαίσιο του παιδαγωγικού προγράμματος της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, όταν ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής της. Τη συναυλία θα διευθύνει η αρχιμουσικός και καλλιτεχνική διευθύντρια της El Sistema Greece Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Safira Antzus – Ramos.

Σκιάς Όναρ – Θέατρο Σκιών: Δημήτρης Καρόγλου

Μαθαίνω να θέτω υγιή όρια στο παιδί μου

Ψυχοεκπαιδευτικό & Βιωματικό Εργαστήρι: «Μαθαίνω να θέτω υγιή όρια στο παιδί μου» (χωρίς απειλές, τιμωρίες & δωροδοκίες)

Το εργαστήρι απευθύνεται σε γονείς και παιδαγωγούς που επιθυμούν να εφοδιαστούν με παραπάνω εργαλεία ώστε να νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση στη σχέση τους με τα παιδιά (σε ηλικίες παιδιών έως 6 ετών).

Θέματα που θα συζητηθούν & θα δουλευτούν:

 • γιατί χρειάζονται τα όρια
 • πως τα επικοινωνώ στο παιδί μου ΧΩΡΙΣ τη χρήση τιμωρίας, δωροδοκίας ή απειλής
 • συχνά λάθη στην οριοθέτηση

Το εργαστήρι βασίζεται στις αρχές της ήπιας και θετικής διαπαιδαγώγησης.

17η Γιορτή Παραμυθιών – «Ελληνική Μυθολογία»

17 giorti paramythin 2019

ΚΕΑ 27 Ιουλίου με 4 Αυγούστου 2019

Η «Γιορτή Παραμυθιών» συνεχίζει δυναμικά και με πάθος για 17η χρονιά να συμβάλει τα μέγιστα στη διάδοση της προφορικής παράδοσης και της αφηγηματικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Κέα από 27 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019 και έχει ως θέμα «Ελληνική Μυθολογία». Αφηγητές παραμυθιών και μουσικοί καταφθάνουν και φέτος στην Κέα από όλη την Ελλάδα, την Κορέα, την Βρετανία, την Νορβηγία και την Περσία και απλώνονται από άκρη σε άκρη του νησιού, για να μεταφέρουν ιστορίες από την μυθολογία. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά αλλά και για μεγάλους.

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα της Γιορτής

Η Γιορτή Παραμυθιών θα ξεκινήσει το πρόγραμμά της με ένα από τα κορυφαία λογοτεχνήματα όλων των εποχών, την Ιλιάδα του Ομήρου που θα μας αφηγηθούν η Αγγελική Γκόγκου και η Σμαράγδα Αποστολάτου. Αν αναζητάτε κάτι πιο σύγχρονο από τον Όμηρο, ε, τότε η Ανθή Θάνου εμπνευσμένη από τον Νίκο Τσιφόρο θα μας πει ιστορίες Θεών που διάγουν βίον ανθρωπινόν με μουσική συνοδεία του Αλέξανδρου Μακρή. Αυτά το βράδυ, γιατί το πρωί μ’ ένα κλαδί ελιάς και με δόξα αιώνια θα στεφανώσει νικητές Ολυμπιακών Αγώνων, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας. Η Στέλλα Κασιμάτη θα μας δώσει υπερβολική δόση από κάτι καλό… ναι, θα είναι υπέροχη η εξερεύνηση στα διαχρονικά μυστικά και τη σοφία των αρχαίων ελληνικών μύθων. Δεν θα σταματήσει όμως εκεί. Θα μας γνωρίσει και τον Διόνυσο, τον Θεό της πληρότητας της ζωής. Ο Ηλίας Γιαννικόπουλος θα μας αφηγηθεί την ιστορία του Προμηθέα, του ήρωα που συγκρούστηκε με την ανώτερη εξουσία για να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Με ήχους και μουσικές θα συντροφεύσει η Σμαράγδα Αποστολάτου. Η Βασιλεία Βαξεβάνη θα συνδυάσει τον προφορικό λόγο με την τέχνη των comics, βαδίζοντας στα χνάρια του Θησέα, του μυθικού βασιλιά της Αθήνας. Η Φίλια Δενδρινού θα μας μεταφέρει 75 μέτρα κάτω από τη γη, στο λατομείο του Ορκού, εκεί που η Περσεφόνη πάει να συναντήσει τον Άδη και η Ελεάνα Χατζάκη θα μας υψώσει στους ουρανούς για να μας γνωρίσει τους αστερισμούς του ζωδιακού κύκλου. Μέσα στο δρυοδάσος θα ακούσουμε την Νορβηγίδα σοπράνο Kristin Groven Holmboe να ερμηνεύει τραγούδια και άριες, συντροφιά με τις Αμαδρυάδες. Θα βοηθήσουμε την Λίλα Θεολογία Πιττά, την Βούλα Μανουσαρίδου, την Ανεζούλα Κατσιμπίρη και τον μουσικό Ηλία Παπιώτη, να ξεμπλέξουν από τον ιστό της Αθηνάς, να ξεφύγουν από τον χορό των νυμφών και να μην δαγκώσουν το μήλο της Έριδος. Αν τα καταφέρουμε, μπορούμε να ταξιδέψουμε έως την Κορέα για να γνωρίσουμε την αφηγήτρια Seung Ah Eunae Kim και την μουσικό Hee Young Kim. Οι Κορεάτισσες θα παρουσιάσουν τον μύθο της «Μπάρη», της εγκαταλελειμένης πριγκίπισσας. Θα πραγματοποιήσουν και ομιλία- σεμινάριο στα αγγλικά για το «Άριραγκ», το πιο γνωστό δημοτικό τραγούδι της Κορέας που θεωρείται ως ο θεμέλιος λίθος του Κορεάτικου πολιτισμού. Ο Διγενής Ακρίτας στα μαρμαρένια αλώνια θα μας περιμένει στην επιστροφή, μαζί με την Σμαράγδα Αποστολάτου και τις μουσικές του Σόλη Μπαρκί και η Μαρία Βραχιονίδου πάνω στου Ποσειδώνα το άρμα θα μας γνωρίσει Μύθους για θαλασσινούς θεούς.

Η Γιορτή δεν τελειώνει όμως εδώ. «Μηδένα προ του τέλους μακάριζε» θα μας πει ο Γιώργος Ευγενικός, στο αρχαίο θέατρο της Καρθαίας, μαζί με την ιστορία του Σόλωνα και του Κροίσου, όπως ο Ηρόδοτος την καταγράφει. Ο Πέρσης Amir Mirzai θα μας αφηγηθεί την περσική εκδοχή αυτής της ιστορίας και ο Σόλης Μπαρκί με μουσικές και ήχους θα συντροφεύσει.

Το τελευταία πρωινό της Γιορτής το λόγο έχει ο Ηρακλής, η Αμάντα Γεραρχάκη και η μουσική της Νατάσας Ταπάκη. Θα τους ακολουθήσουμε στις περιπέτειες και θα τους γνωρίσουμε μέσα από τρομερούς άθλους. Πραγματικά, δεν κατάλαβα πώς πέρασαν οι μέρες και να που ο ήλιος θα βασιλέψει για ένατη φορά σ’ αυτή τη Γιορτή και θα δώσει το στέμμα του στη Βιργινία Κοκκίνου. Θα το φορέσει και θα μας συνοδεύσει με τους μουσικούς Γιάννη Ανθόπουλο και Εμμανουήλ Παλιάκη στα μονοπάτια του Διονύσου, εκεί που με τραγούδι, με κρασί… στην 17η Γιορτή, γλέντι μεγάλο θα στηθεί.

 

Την 17η Γιορτή Παραμυθιών διοργανώνει το «Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών» με την συνδιοργάνωση του Δήμου Κέας και της «Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» καθώς και τη στήριξη της «Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων» και του «Συμβουλίου Τεχνών της Κορέας».

Η καλλιτεχνική διεύθυνση της Γιορτής είναι του Γιώργου Ευγενικού.

 

 

Νοητική Χαρτογράφηση

Εισαγωγή στο ύψιστο εργαλείο οργάνωσης της σκέψης (mind mapping)

Την Τρίτη, 11/06, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγική παρουσίαση για το εργαστήριο της Νοητικής Χαρτογράφησης .

Λίγα λόγια για τη Νοητική Χαρτογράφηση

Αποτελεί μια απεικόνιση των σκέψεών μας σε μορφή χάρτη. Όπως ένας γεωγραφικός χάρτης μας δίνει την μεγάλη εικόνα μιας γεωγραφικής περιοχής και μας βοηθάει να δούμε πώς συνδέονται μεταξύ τους βουνά, πεδιάδες, χωριά και πόλεις κτλ, έτσι και ένας νοητικός χάρτης μας δίνει την μεγάλη εικόνα ενός γνωστικού αντικειμένου και μας βοηθάει να δούμε τις συνδέσεις μεταξύ τμημάτων γνώσης.

Θέτοντας σε συνεργασία  τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου:

 • βελτιώνονται εξαιρετικά: κατανόηση, συγκέντρωση, μνήμη
 • διευκολύνονται θεαματικά: γραπτός λόγος, επαναλήψεις
 • ξεκαθαρίζουν: μεγάλη εικόνα (ενός γνωστικού αντικειμένου),  συνδέσεις (μεταξύ μεμονωμένων πληροφοριών)

Ξεκλειδώνοντας το Δημιουργικό Νου

Το κέντρο Αγωγής Λόγου, Μάθησης & Αυτονομίας ΑΛΜΑ διοργανώνει στις 1 Ιουνίου 2019 (Σάββατο) στις 6:15 μ.μ. στο χώρο του Λυρικού-Μικρού Πλανήτη (Βασιλίσσης Όλγας 285 – με Αιγαίου γωνία) μία ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Ξεκλειδώνοντας το Δημιουργικό Νου»

 

Η εκδήλωση αφορά όλη την οικογένεια και στόχος της είναι να αναδείξει την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα θεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης που ακολουθούνται στο κέντρο ΑΛΜΑ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από ευχάριστες διαδραστικές ιδέες να δουν στην πράξη πως αυτό πραγματοποιείται.

Βασική φιλοσοφία του κέντρου ΑΛΜΑ αποτελεί η πεποίθηση πως το παιχνίδι είναι η βασική γέφυρα ανάμεσα στην ευχαρίστηση και την αγάπη για μάθηση, καθώς αντιπροσωπεύει απόλυτα τη φύση των παιδιών. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, ο συνδυασμός της μάθησης και του παιχνιδιού, αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να «ξυπνήσει» το ουσιαστικό ενδιαφέρον των παιδιών για τη μάθηση, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, να διευρύνει τους ορίζοντές τους και να εξελίξει αβίαστα τις δεξιότητες τους σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης.

 

Πρόγραμμα:

 

6:15μ.μ. – 6:25μ.μ.            Χαιρετισμός | κ. Δρ. Καραμούζης Στάμος, Πρύτανης Αμερικάνικου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης (Anatolia College)

 

6:25μ.μ. – 6:30μ.μ.            Χαιρετισμός | κ. Κολαρά Πέπη, MSc – Λογοθεραπεύτρια, Ειδική παιδαγωγός, Επιστημονικά Υπεύθυνη του κέντρου ΑΛΜΑ

 

6:30μ.μ. – 7:15 μ.μ.            «Ξεκλειδώνοντας το Δημιουργικό Νου» | κ. Κωνσταντίνος Κιντής, Εκπαιδευτικός, Improv Instructor (κωμικό αυτοσχεδιαστικό θέατρο)

 

7:15μ.μ. – 7:45μ.μ.            1η κλήρωση για τα παιδιά του κέντρου ΑΛΜΑ & 2η κλήρωση για όλα τα παιδιά που θα βρίσκονται στην εκδήλωση

 

7:45μ.μ. – 8:30μ.μ             Παιχνίδια με τα παιδιά και τους Συνεργάτες του κέντρου ΑΛΜΑ

κ. Γεωργιάδου Κωνσταντίνα, Λογοθεραπεύτρια

κ. Χρύσα Καπετάνιου, Λογοθεραπεύτρια

κ. Σιαντίδου Μαρία, Λογοθεραπεύτρια

κ. Τσαβδαρίδου Παυλίνα, Φιλόλογος

 

1η κλήρωση:

Στα πλαίσια αυτής της κλήρωσης δίνεται η ευκαιρία σε πέντε οικογένειες του γραφείου μας να συμμετάσχουν δωρεάν σ’ ένα από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα.

 1. Συμμετοχή σ’ ένα πρόγραμμα STEM στο κολλέγιο Ανατόλια
 2. 1 κύκλος Ρομποτικής ή Drones ή Peiramatistas (ΝOESIS)
 3. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα (1 μήνας) (Λυρικός-Μικρός πλανήτης, Ροδάνι)
 4. Καλοκαιρινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ή 1 ετήσια εγγραφή (Ναυτεπρόσκοποι)
 5. 1 Ετήσια εγγραφή στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
 6. Πρόγραμμα Κολύμβησης για 1 μήνα (Star pool Center )
 7. Σχολή Γονέων (κ. Εμμανουηλίδου Άννα, Ψυχολόγος) (κ. Μαρία Χατζηπανταζή, ψυχολόγος)

 

 

2η κλήρωση

Στα πλαίσια αυτής της κλήρωσης δίνεται η ευκαιρία σε όλες τις οικογένειες που θα βρίσκονται στην εκδήλωση να συμμετάσχουν στην κλήρωση. Χορηγοί αυτής της κλήρωσης:

callmom.gr Βραχιολάκια Ασφάλειας Παιδιού

D-all -Ηλεκτρονικό περιοδικό και κατάστημα για τις μαθησιακές δυσκολίες

HeHe-Art, Play & Therapy

My Way -Κέντρο Εκμάθησης Αγγλικών για παιδιά με δυσλεξία

Ya Improv Σχολή αυτοσχεδιασμού Improv Comedy

ΑΛΜΑ – Κέντρο Αγωγής Λόγου, Μάθησης & Αυτονομίας

Βιβλιοκίνηση -Βιβλιοπωλείο

ΕυΖην -ΚΔΑΠ Χαριλάου

Κολλέγιο Anatolia ACT– Summer camp Program

Λυρικός-Μικρός πλανήτης –Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος

Ροδάνι – Εργαστήρι Παιδαγωγικής των Τεχνών

Ναυτεπρόσκοποι

Σχολή Γονέων – κ. Εμμανουηλίδου Άννα, Ψυχολόγος

Σχολή Γονέων -κ. Μαρία Χατζηπανταζή, ψυχολόγος

Σχολή Χορού Κερβανίδου

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Τρενάκι- Κατάστημα παιχνιδιών

Πρώτες Βοήθειες

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

Πνιγμονή ξένου αντικειμένου.

Λιποθυμία.

Πυρετικοί σπασμοί.

Πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι μια πτώση είναι επικίνδυνη;

Χτύπημα κεφαλιού, αίμα από τη μύτη.

Μπορεί μια αγκαλιά να τραυματίσει ή να σκοτώσει;

Γυρίζει η γλώσσα;

 

Και το σημαντικότερο:

Πώς καλεί κάποιος το ΕΚΑΒ και τί πληροφορίες δίνει για να  βοηθήσουν καλύτερα;

 

Η παρουσίαση θα γίνει από την Έλενα Μαχά, Eκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών  της «Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης» www.hrt.org.gr και erc director.

 

 

ΑΠΘ την Κυριακή 2019

7η χρονιά «ΑΠΘ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ»

Η διοργάνωση «ΑΠΘ την Κυριακή» επιστρέφει για έβδομη χρονιά σε μία… special edition, καθώς το σύνολο των εκδηλώσεων φέτος θα πραγματοποιηθούν μόνο την Κυριακή 12 Μαΐου 2019. 

 Με συνολικά 64 δράσεις και 1.250 εθελοντές (στην περσινή τριήμερη διοργάνωση είχαν παρουσιαστεί 55 δράσεις και συμμετείχαν 1.000 εθελοντές), το Αριστοτέλειο μετατρέπεται στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πάρκο της πόλης και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους για να το γνωρίσουν από κοντά μέσα από πειράματα, παρουσιάσεις, παρατηρήσεις, παιχνίδια, ξεναγήσεις σε μουσεία, δημιουργικά εργαστήρια και επιδείξεις. Παράλληλα, μουσικά σύνολα φοιτητών του Πανεπιστημίου παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους στους υπαίθριους χώρους του ΑΠΘ.

Το «ΑΠΘ την Κυριακή» είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του Πανεπιστημίου και το καθιστά κάθε χρόνο ανοιχτό και φιλόξενο προς όλους τους Θεσσαλονικείς. Μέσα από πειράματα, παρατηρήσεις, ξεναγήσεις σε μουσεία, αρχεία και συλλογές του Πανεπιστημίου, δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια και παρουσιάσεις, οι Θεσσαλονικείς κάθε ηλικίας θα έχουν για έβδομη χρονιά την ευκαιρία να γνωρίσουν το σημαντικό εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό έργο του ΑΠΘ.Σκοπός φέτος, η μία Κυριακή που θα διεξαχθεί το «ΑΠΘ την Κυριακή» είναι να εκλάβει εορταστικό και επετειακό χαρακτήρα. Την Κυριακή 12/05/2019, θα εορταστεί ο θεσμός του «ΑΠΘ την Κυριακή» και όλα όσα απορρέουν από αυτόν, όπως ο εθελοντισμός, η προσφορά, η φιλοξενία, η συνεργασία.Το «ΑΠΘ την Κυριακή» υπενθυμίζει τους άρρηκτους δεσμούς που έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με την πόλη μας και είναι μεγάλη χαρά αλλά συνάμα και ευθύνη, οι δεσμοί αυτοί να δυναμώνουν χρόνο με το χρόνο.

Στη φετινή εκδήλωση «ΑΠΘ την Κυριακή» συμμετέχουν το Τμήμα Φυσικής, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Βιολογίας, το Τμήμα Γεωλογίας, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, το Τμήμα Γεωπονίας, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Χημείας, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το Τμήμα Οδοντιατρικής, το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, το Παιδικό Κέντρο και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών.

Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα ΕΔΩ 

Κάποιες από τις εκδηλώσεις ενδεικτικά:

«Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας με μουσικά παιχνίδια»Η μουσικοπαιδαγωγική ομάδα «Παιχνιδιάτορες του Πύργου» της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, συμμετέχοντας και φέτος στις εκδηλώσεις «ΑΠΘ την Κυριακή», παρουσιάζει τη μουσικoθεατρική παράσταση με τίτλο: «Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας με μουσικά παιχνίδια».  Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, στις 17:30, στον αύλειο χώρο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η μουσικοθεατρική παράσταση, που είναι διανθισμένη με παιχνίδια εμψύχωσης και χορούς, έχει ως αφετηρία και έμπνευση το έργο του Ευγένιου Τριβιζά «Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας». Πρωτότυπες μουσικές, τραγούδια και παιχνίδια, μαζί με αποσπάσματα από το σατιρικό και αντιπολεμικό κείμενο του συγγραφέα, γίνονται αφορμές για καλλιτεχνική  δημιουργία, θεατρική έκφραση, ομαδικό  τραγούδι, ρυθμικές συνοδείες και μουσικοκινητικά παιχνίδια. Απώτερος στόχος είναι η ψυχαγωγία, η διάδραση και η επικοινωνία με το κοινό, αλλά  και η ευαισθητοποίηση σε θέματα ειρήνης και συμβίωσης.

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 -10 ετών, ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί μια εκπαιδευτική μουσικοπαιδαγωγική πρόταση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, καθώς και τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η διάρκειά της είναι 75’

Ζωγραφική σε ένα τεράστιο Περιοδικό Πίνακα και άλλες δράσεις από το Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης και Εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη Χημεία του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης και Εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη Χημεία του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ συμμετέχει στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης «ΑΠΘ την Κυριακή», που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 Μαΐου 2019, με τις ακόλουθες δράσεις:

 

«Ζωγραφίζω ένα τεράστιο περιοδικό πίνακα στις πλάκες της πλατείας Χημείου»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Χρονιάς του Περιοδικού Πίνακα, φοιτητές και μαθητές λυκείου καλούνται να ζωγραφίσουν ένα τεράστιο Περιοδικό Πίνακα, συνολικού εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων.

Πλατεία Χημείου, στις 12:00

Διάρκεια: 120΄.

Από 6 ετών και άνω

 

«Μαγικά πειράματα Χημείας που εκτελούνται από φοιτητές και μαθητές»

Η Χημεία είναι επιστήμη, αλλά μπορεί να κρύβεται πίσω από τα Μαγικά Πειράματα. Τα Μαγικά Πειράματα δίνουν το κίνητρο στις μαθήτριες και τους μαθητές να ενδιαφερθούν για την επιστήμη της Χημείας.

Πλατεία Χημείου, στις 11:00, 11:30, 12:00 και 12:30

Διάρκεια: 30′

Από 6 ετών και άνω

 

«Διαγωνισμός εκτόξευσης πυραύλου»

Πρόκειται για ένα απολαυστικό παιχνίδι για γονείς και παιδιά άνω των 6 ετών. Ο πύραυλος κατασκευάζεται από απλά υλικά, όπως μπουκάλι αναψυκτικού, σόδα και ξίδι.

Πλατεία Χημείου, στις 14:00

Διάρκεια 120΄

Από 6 ετών και άνω

15η Ημερίδα: Δημιουργικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση

Παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο.

Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια για τη διαπολιτισμική μάθηση, την επίλυση συγκρούσεων, τη δημιουργική επικοινωνία και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

 

Για 15η χρονιά η «Σχεδία στην πόλη» διοργανώνει την εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα τη διερεύνηση δημιουργικών προσεγγίσεων στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Στόχος είναι να δοθούν στους συμμετέχοντες ερεθίσματα και προτάσεις που έχουν πρακτική εφαρμογή στην τάξη.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα

10.00 – 10.30

Εγγραφές – γνωριμία ομάδας

10.30 – 12.30

1ο εργαστήριο: «Μια σχολική μέρα γεμάτη επικοινωνία» 

Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ανάπτυξη θετικού κλίματος στην τάξη.

με τον Γιάννη Θεοδώρου, νηπιαγωγό και εμψυχωτή θεατρικού παιχνιδιού.

2ο εργαστήριο: «Λύνοντας… συγκρούσεις»
Επίλυση συγκρούσεων χρησιμοποιώντας την τεχνική της σχολικής διαμεσολάβησης μέσα από βιωματικές ασκήσεις και προτεινόμενες πρακτικές.

με την Σοφία Κυπριανίδου, σκηνοθέτιδα και εκπαιδεύτρια στα ανθρώπινα δικαιώματα.

12.30 – 13.00

Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

13.00 -15.00

«Λύκε λύκε είσαι εδώ;»

Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος και δημιουργικές δραστηριότητες για τα στερεότυπα και την διαφορετικότητα.

με την Αργυρώ Σκίτσα και τις παιδαγωγούς-εμψυχώτριες της ομάδας «Σχεδία στην Πόλη», Σμαρώ Ιγνατιάδου, Πασχαλίνα Οικονομίδου, Βασιλική Παπαιωάννου.

15.00 – 15.30

Συζήτηση και απονομή βεβαιώσεων.

2ο Olympic Day Run

 

 

Γιορτάζουμε όλοι μαζί την Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα 2019 

Το Ολυμπιακό Μουσείο έχει την χαρά να οργανώνει το 2ο Olympic Day Run, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 και προσκαλεί το κοινό να συμμετέχει ενεργά στον επετειακό εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας λαμβάνοντας μέρος στο 2o Olympic Day Run παρέα με Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και άλλους σημαντικούς αθλητές.

Ο αγώνας Δρόμου 5.000μ. & 1.500μ. για Οικογένειες και Δημοτικά Σχολεία, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, διοργανώνεται από το Μουσείο σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, και τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της IOPA, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unesco, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και άλλων θεσμικών φορέων της χώρας.

Κάτω από την σκιά του Ολύμπου, το μυθικό αυτό σύμβολο της αρχαιότητας, το 2o Olympic Day Run θα αναδείξει το μότο «Κινήσου, Μάθε, Ανακάλυψε» της ΔΟΕ για την Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα παρακινώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μια συναρπαστική, ολυμπιακή εμπειρία.

Με αφετηρία το Ολυμπιακό Μουσείο, το 2o Olympic Day Run θα διαγράψει πορεία μέσα από δρόμους και στενά της πόλης και θα αναπτυχθεί στο παραλιακό μέτωπο, μεταξύ του φυσικού υδάτινου στοιχείου και του κατασκευασμένου πράσινου τοπίου, για να καταλήξει στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να σημάνει την έναρξη μιας υπαίθριας πολιτιστικής εκδήλωσης στον προαύλιο χώρο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Αγώνας Δρόμου 5.000μ.
Ώρα Εκκίνησης: 20.00
Αφετηρία/Τερματισμός: Αφετηρία επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου (είσοδος Ολυμπιακού Μουσείου) και τερματισμός στον Προβλήτα Α’ – Ο.Λ.Θ. Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Αγώνας Δρόμου 1.500μ.
Ώρα Εκκίνησης: 20.30
Αφετηρία/Τερματισμός: Αφετηρία μπροστά από τον Λευκό Πύργο και τερματισμός στον Προβλήτα Α’ – Ο.Λ.Θ. Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Για να συμμετέχει κάποιος στο 2ο Olympic Day Run, δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5.000μ. και 1.500μ., θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 6o έτος της ηλικίας του (να έχει γεννηθεί μετά από τις 8/6/2013). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ανήλικων δρομέων είναι η προσκόμιση βεβαίωσης συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα. Όσον αφορά στις ομαδικές συμμετοχές για σχολεία, συλλόγους, σωματεία κ.α. φορείς στον Αγώνα Δρόμου 1.500μ. θα πρέπει ο Υπεύθυνος Ομαδικής Εγγραφής (Εκπαιδευτικός, Προπονητής, κ.α.) να προσκομίσει την κατάσταση των συμμετεχόντων μαθητών με επίσημο έγγραφο του σχολείου, συνοδευόμενο από Υπεύθυνες Δηλώσεις των κηδεμόνων.

Σε όλους τους δρομείς που θα συμμετέχουν και θα τερματίσουν στους Αγώνες 5.000μ. & 1.500μ., θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς και έπαθλα στους νικητές. Νικητές θα ανακηρυχθούν οι πρώτοι τρεις (3) δρομείς, γυναίκες και άντρες αντίστοιχα, που θα τερματίσουν στον αγώνα 5.000μ., καθώς και οι τρεις (3) πρώτες οικογένειες και οι τρεις (3) πρώτες ομάδες (άνω των 15 ατόμων) στον αγώνα 1.500μ.

 

Ο εορτασμός της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας 2019, γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τον ΣΕΓΑΣ και τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Παιδική Γωνιά, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Πολλές διεξόδους θα προσφέρει στους μικρούς μας φίλους η Παιδική και Εφηβική γωνιά της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Ένα από τα πιο δυναμικά τμήματα της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι κάθε χρόνο η Παιδική και Εφηβική Γωνιά, που γίνεται πόλος έλξης χιλιάδων μαθητών, εκπαιδευτικών, μικρών αλλά και… μεγάλων παιδιών!

Φέτος το κομμάτι αυτό της 16ης ΔΕΒΘ (9-12 Μαΐου 2019, εγκαταστάσεις ΔΕΘ – Helexpo), ιδιαίτερο, πολύχρωμο και έτοιμο να υποδεχτεί τις ανησυχίες των μικρών μας φίλων, θα φιλοξενήσει ένα ευρύ πρόγραμμα με κεντρικές αλλά και παράλληλες δράσεις.

Συνολικά 107 εκδηλώσεις,  βιβλιοπαρουσιάσεις, εργαστήρια, αφήγηση παραμυθιού, θεατρικό παιχνίδι και πολλές άλλες εκπλήξεις, που απευθύνονται σε οργανωμένες ομάδες μαθητών, αλλά και σε εκπαιδευτικούς  και στο ευρύ κοινό θα δώσουν τη δυνατότητα σε όσους παρακολουθήσουν το πρόγραμμα να έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο του βιβλίου,  να γνωρίσουν τους εκπροσώπους του, να συνομιλήσουν με συγγραφείς, να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τα δικά τους ταλέντα κ.α.

 

137 συντελεστές, 32 εκδοτικοί οίκοι, 13 φορείς, 46 σχολεία

Τις εκδηλώσεις θα εμψυχώσουν 137 συγγραφείς, εικονογράφοι, ομιλητές, καλλιτέχνες κ.α.

Σ’ αυτές συμμετέχουν 29 εκδοτικοί οίκοι: Αίολος, Ακυβέρνητες Πολιτείες, Ανάτυπο, Κυριακίδης, Αφοί Κυριακίδη, Διάπλους, Ελκυστής, Ελληνοεκδοτική, Επόμενος Σταθμός, Ζήτη, Θερμαϊκός, Ίκαρος, iWrite, Καλειδοσκόπιο, Καστανιώτης, Κέδρος, Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, Λιβάνης, Μέλισσα, Μεταίχμιο, Νεφέλη, Παπαδόπουλος, Πατάκης, Πνοή, Ρώμη, Σαΐτης, Ταξιδευτής, Τζιαμπίρης-Πυραμίδα, Το Δόντι, Φυλάτος, Ωρίωνας.

Εξάλλου, το «παρών» δίνουν και 13  φορείς: Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, Bookpoints, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση / Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης, Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο Ν.Π. Λειβαδιώτη, Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου, Παιδική Βιβλιοθήκη Ορέστου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ.

Επιπλέον, την Έκθεση θα επισκεφθούν 46 σχολεία με περισσότερες από μια ομάδες μαθητών, ενώ υπολογίζεται να βρεθούν σ’ αυτή περισσότεροι από 2500 μαθητές που θα συμμετέχουν στα δρώμενα και θα περιηγηθούν στη διοργάνωση μαζί με εκπαιδευτικούς και φορείς.

 

Το πρόγραμμα της Παιδικής Γωνιάς εδώ

Αναλυτικά οι άξονες του προγράμματος της Παιδικής και Εφηβικής γωνιάς της 16ης ΔΕΒΘ είναι οι εξής:

 

Επισκέψεις οργανωμένων ομάδων μαθητών

Την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Μαΐου, από τις 09:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, την Έκθεση θα επισκεφθούν οργανωμένες ομάδες μαθητών από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσσαλονίκης και άλλων νομών, που θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους. Υπολογίζεται ότι μέσα στα δύο πρωινά την Έκθεση θα επισκεφθούν περισσότεροι από 2000 μαθητές και εκπαιδευτικοί.

 

Εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό

Τα απογεύματα της Πέμπτης και της Παρασκευής, καθώς και στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, μικροί και μεγαλύτεροι βιβλιόφιλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις βιβλίων, συναντήσεις με συγγραφείς και εικονογράφους, θεατρικά, μουσικά και εικαστικά δρώμενα, εργαστήρια κ.ά. που θα οργανώσουν εκδοτικοί οίκοι και πολιτιστικοί φορείς.

 

Ξένοι προσκεκλημένοι

Η Γαλλίδα συγγραφέας και εικονογράφος Μαϊτέ Λαμπουντίγκ με τη «Ζουζού» της και τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και των εκδόσεων Κόκκινη Κλωστή Δεμένη, και ο Γερμανός συγγραφέας Ίνγκο Ζίγκνερ με τον «Μικρό δράκο Καρύδα» του και τη συνεργασία του Ινστιτούτου Γκαίτε Θεσσαλονίκης και των εκδόσεων Μεταίχμιο, περιμένουν να γνωρίσουν μικρούς και μεγαλύτερους βιβλιόφιλους μέσα από εκδηλώσεις, εργαστήρια και υπογραφές βιβλίων.

 

Παράλληλες εκδηλώσεις

 

Έκθεση εικονογραφίας

Συνολικά 25 Έλληνες και ξένοι εικονογράφοι συναντώνται στην έκθεση  με θέμα την έννοια του σπιτιού και τίτλο «σπίτι/home» που θα λειτουργεί στη διάρκεια του τετραημέρου. Η έκθεση αποτελεί δράση σε σύλληψη, σχεδιασμό, συντονισμό και επιμέλεια του project παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας «anOther story» και φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του στους χώρους της Κοιν.Συν.Επ ειδικού σκοπού «Myrtillo» (www.myrtillocafe.gr), από τις 30 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2018. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και με τη στήριξη της «Αθήνα 2018-Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του  Δήμου Αθηναίων. Η επιμέλειά της είναι της Θεοδώρας Αραμπατζή, υπεύθυνης του πρότζεκτ anOther story. Συμμετέχουν οι εικονογράφοι: Σβετλίν Βασίλεβ, Κατερίνα Βερούτσου, Κλαίρη Γεωργέλλη, Μυρτώ Δεληβοριά, Μιχάλης Καζάζης, Ναταλία Καπατσούλια, Κέλλυ Ματαθία Κόβο, Χρήστος Κούρτογλου, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Έφη Λαδά, Θέντα Μιμηλάκη, Μάρια Μπαχά, Πέτρος Μπουλούμπασης, Διατσέντα Παρίση, Αχιλλέας Ραζής, Μελισσάνθη Σαλίμπα, Ίρις Σαμαρτζή, Ντανιέλα Σταματιάδη, Μαρίνα Στελλάτου, Φωτεινή Στεφανίδη, Φωτεινή Τίκκου, Σοφία Τουλιάτου, Φίλιππος Φωτιάδης, Κατερίνα Χαδουλού, Βάσω Ψαράκη.

 

Ο χάρτης με τα παράξενα πλάσματα – Μύθοι και παραμύθια από ισπανόφωνες χώρες

Στο πλαίσιο του αφιερώματος στις ισπανόφωνες χώρες στην Παιδική Γωνιά θα φιλοτεχνηθεί ένας τεράστιος χάρτης με δεκαπέντε χώρες, δεκαπέντε μύθους και παραμύθια με ήρωες πλάσματα αλλόκοτα… Στον χάρτη περιλαμβάνονται: Αργεντινή, Βενεζουέλα, Βολιβία, Γουατεμάλα, Εκουαδόρ, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Μεξικό, Ονδούρα, Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Χιλή.

 

Γωνιά Ανάγνωσης – «Βιβλία με λίγα (ή καθόλου!) λόγια»

Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης θα λειτουργεί μια γωνιά ανάγνωσης γεμάτη βιβλία που αποδεικνύουν ότι, μερικές φορές, τα λίγα λόγια είναι αρκετά. Τα βιβλία προσέφεραν οι εκδόσεις: Άγρα, Αιώρα, Γράφημα, Δια Βίου, Διάπλους, Ελληνικά Γράμματα, Hannibal, Μεταίχμιο, Νάματα, Εκδοτική Αθηνών, Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη, Παπασωτηρίου, Πατάκη, Τζιαμπίρης-Πυραμίδα, Φουρφούρι, Ψυχογιός.

 

Ο τοίχος των παιδιών – «Ήμουν κι εγώ εκεί…!»

Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης ένας τοίχος γεμίζει με τις υπογραφές μικρών και μεγάλων, συγγραφέων, εικονογράφων, μαθητών, εκπαιδευτικών, εκδοτών, εμψυχωτών… για να θυμόμαστε όσους πέρασαν το κατώφλι της φετινής Παιδικής Γωνιάς.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι τη 16η ΔΕΒΘ διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τους Συλλόγους Ελλήνων Εκδοτών και ανεξάρτητους εκδότες, με τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Θα πραγματοποιηθεί δε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-Helexpo.

 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Παιδικής Γωνιάς!

Σχολική διαμεσολάβηση και παιχνίδια ρόλων για την ειρηνική επίλυση διαφορών στην ομάδα της τάξης

Βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στη «Σχεδία στην πόλη»

Στο σεμινάριο θα γίνει προσεγγίση με βιωματικό τρόπο εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως η σχολική διαμεσολάβηση και το παιχνίδι ρόλων τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ειρηνική επίλυση διαφορών και συγκρούσεων μέσα στην τάξη.
Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο διαμεσολαβητή βοηθάει τους μαθητές/τριες να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να βρίσκουν την καλύτερη δυνατή λύση στις διαφορές τους. Μέσα από αυτή τη βιωματική διαδικασία ενδυναμώνονται οι σχέσεις των μελών της ομάδας, αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης και προλαμβάνεται ο σχολικός εκφοβισμός.

Εκπαιδεύτριες:

 • Σοφία Κυπριανίδου, εκπαιδεύτρια στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Αργυρώ Σκίτσα, παιδαγωγός, εμψυχώτρια ομάδας

1o Διεθνές Συνέδριο για τις Στρατηγικές Επίλυσης Ψυχο-Παιδαγωγικών Προβλημάτων

Το “ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ” του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με την επιστημονική συνεργασία του “ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ” του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και του “ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ” της “Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδος”, θα ήθελε να σας ενημερώσει για το 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON PSYCHO–PEDAGOGICAL PROBLEM-SOLVING STRATEGIES: Psychology, Pedagogics and Allied Sciences create «bridges of knowledge» for the interdisciplinary tackling of children and adolescent’s problems, που οργανώνεται από την επιστημονική Εταιρεία “HELLENIC INTERNATIONAL SCIENTIFIC INSTITUTE – AMFIKTIONIES”.
Σκοπός της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου είναι να παρουσιαστεί, ό,τι νεότερο η επιστημονική έρευνα έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την αποκωδικοποίηση ψυχο-παιδαγωγικών και ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων παιδιών προσχολικής – σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

Επιπροσθέτως κατά τη διάρκεια του συνεδρίου επιδιώκεται να παρατεθούν από τους εισηγητές καινοτόμες αλλά εφικτές πρακτικές για τη διεπιστημονική διαχείριση των ανωτέρω προβλημάτων, όπως και δικτύωση όσων σύνεδρων που δραστηριοποιούνται στον Τομέα αυτό το επιθυμούν (speakers’ corner), στα πλαίσια βεβαίως του δυνατού.

59 διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό δίνουν το παρόν, συμμετέχοντας στο διεθνές αυτό συνέδριο.

Εισηγητές που υπηρετούν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Massachusetts Amherst-USA, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, CITY college-UK, στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κτλ, μαζί με ιδιαίτερα καταξιωμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου πλαισιώνουν την ομάδα ομιλητών του συνεδρίου, το πρόγραμμα του οποίου μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.pppss.eu

Πεποίθηση των οργανωτών είναι ότι οι “γέφυρες γνώσης”, οι οποίες θα προκύψουν από την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών μεταξύ διακεκριμένων ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων επαγγελματιών της Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής, Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβων, Φιλοσοφίας, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας και λοιπών γνωστικών πεδίων, θα δικαιώσουν τις προσδοκίες των σύνεδρων αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης.

 

Οι Πρόεδροι του συνεδρίου:

Βιδάλη – Λαλούμη Εύα PhD, Καθηγήτρια Παιδαγωγικών
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Νταφούλης Βάιος MD, PhD, Παιδοψυχίατρος Διευθυντής, Παιδιών & Εφήβων, Ψυχιατρικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Τα Κόμικς στη Διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας

Σεμινάριο για καθηγητές και καθηγήτριες της Γερμανικής, στα πλαίσια της έκθεσης Berliner Mythen

Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με το θέμα κόμικς στο μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας. Το αντικείμενο του σεμιναρίου έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και λόγω πολλών αξιόλογων νέων εκδόσεων ως ένα από τα επίκαιρα θέματα. Oι δυνατότητες εφαρμογής είναι πολλαπλές, από έναυσμα και βοήθεια στον προφορικό λόγο, οπτικοποιημένη γραμματική μέχρι πληροφορίες για τη ζωή στην Γερμανία.

 • Που θα πρέπει να εστιάσω την προσοχή μου κατά την εφαρμογή των κόμικς στο μάθημα;
 • Με ποιον τρόπο μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και με ποια διδακτική προσέγγιση;

Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα στο εργαστήριο θα γίνει προσπάθεια εξοικείωσης με τις δημιουργικές και διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής των κόμικς στη διδασκαλία, ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες στην πράξη και φυσικά να περάσουν ευχάριστα μαθαίνοντας.

Εισηγητής: Stefan Sadecki, Λέκτορας της DAAD στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το εργαστήριο πραγματοποιείται συγχρόνως με την έκθεση κόμικς „Berliner Mythen“ (κατά το ομώνυμο κόμικ του Reinhard Kleist) και παρουσιάζεται στο Goethe-Institut Thessaloniki από 15.04 – 14.05. Δείτε ΕΔΩ.

Εκπαίδευση και Χαρισματικότητα: Επενδύοντας στη Δημιουργικότητα

Ημερίδα του Κέντρου για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά / Center for Talented Youth (CTY) Greece του Κολλεγίου Ανατόλια

 

Οδηγώντας τον δημόσιο διάλογο, που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια, για τα παιδιά με ιδιαίτερες ακαδημαϊκές δεξιότητες, το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά την Ημερίδα για την Εκπαίδευση και τη Χαρισματικότητα. Το φετινό θέμα, που αφορά στη δημιουργικότητα και αποτελεί μία πολύτιμη δεξιότητα του 21ου αιώνα, θα αναλυθεί από τον καθηγητή Jonathan Plucker της έδρας Julian C. Stanley Endowed Professor of Talent Development του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Ερωτήματα όπως, πώς ορίζεται η δημιουργικότητα, πώς μπορούμε να την εμφυσήσουμε και να την καλλιεργήσουμε στα παιδιά, θα αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα της ομιλίας του Αμερικανού καθηγητή. Ταυτόχρονα θα συζητηθούν οι βασικές εκπαιδευτικές στρατηγικές καλλιέργειας της δημιουργικότητας, ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται στη ζωή των ενηλίκων, με εφαρμογές αυτής της γνώσης στη μάθηση των παιδιών εντός και εκτός σχολείου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες έρευνες και απόψεις σχετικά με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων του χώρου και με τη συμμετοχή του κεντρικού ομιλητή.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργαστήριο με θέμα: «Η Δημιουργικότητα μέσα από τη Μαγεία των Ορίων και Περιορισμών» από τον Jonathan Plucker.

Το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά/ Center for Talented Youth (CTY) Greece

Το CTY Greece ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού επιστημονικού οργανισμού European Council of High Ability (ECHA). Σύμβουλος του CTY Greece είναι το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Πανεπιστημίου Johns Hopkins/ Johns Hopkins Center for Talented Youth. Το CTY Greece προσφέρει εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά με εξαιρετικές ακαδημαϊκές ικανότητες και μεγάλη αγάπη για τη μάθηση μέσα από καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας.

Το Κέντρο έχει εξασφαλίσει από τους υποστηρικτές του χρηματικούς πόρους που αντιστοιχούν σε σημαντικό αριθμό υποτροφιών. Οι υποτροφίες προορίζονται για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα επιλεγούν για τα Θερινά Προγράμματα του Κέντρου. Το 2018 χορηγήθηκαν 207 υποτροφίες που αντιστοιχούν στο 52% του αριθμού των μαθητών που συμμετείχαν στα θερινά προγράμματα.

Δωρητές του Κέντρου είναι η τράπεζα Eurobank και η εταιρία Lidl Hellas. Υποστηρικτές είναι η εταιρία Intrasoft International, η εταιρία Star Bulk Carriers Corp. και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Χορηγός αερομεταφορών είναι η εταιρία AEGEAN Airlines. Το CTY Greece υποστηρίζεται στην Κύπρο από τη Lidl Cyprus.

Σύντομο βιογραφικό Dr Jonathan Plucker

Ο Jonathan Plucker είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Johns Hopkins στην έδρα Julian C. Stanley Talent Development, όπου εργάζεται στο Κέντρο για Ταλαντούχα Παιδιά και στην  Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου. Η έρευνά του εστιάζει στη δημιουργικότητα και την ευφυΐα, την εκπαιδευτική πολιτική, και την ανάπτυξη του ταλέντου, και ο ίδιος έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις. Έχει εκδώσει πρόσφατα τα βιβλία From Giftedness to Gifted Education και Creativity and Innovation. Το 2012 τιμήθηκε με το Βραβείο Award for Outstanding Achievement από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία (American Psychological Association) και το 2013 με το Distinguished Scholar Award της National Association for Gifted Children. Σήμερα είναι Πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρίας για τα Χαρισματικά Παιδιά.

Η ομαδο-συνεργατική προσέγγιση μέσα από το βιωματικό παιχνίδι

Βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προτείνει με βιωματικό τρόπο εκπαιδευτικά εργαλεία βασισμένα στις αρχές της ομαδο-συνεργατικής και συμπεριληπτικής μάθησης.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει παιχνίδια και δραστηριότητες για τη συνεργασία, το σεβασμό, τη δημιουργική μάθηση και  την ανάπτυξη ενός θετικού συναισθηματικού κλίματος  στην ομάδα της τάξης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: δασκάλους, νηπιαγωγούς, εμψυχωτές και όσους εργάζονται με παιδιά σε τυπικό και μη εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Δίνεται φάκελος σημειώσεων και βεβαίωση συμμετοχής.

Εκπαιδεύτρια: Αργυρώ Σκίτσα, παιδαγωγός, εμψυχώτρια ομάδας

Το Goethe στηρίζει τους διδάσκοντες της γερμανικής γλώσσας 

Διαδικτυακό Σεμινάριο για καθηγητές και καθηγήτριες της γερμανικής γλώσσας

Η υπηρεσία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Goethe-Institut

Το Goethe-Institut Θεσσαλονίκης πληροφορεί τους διδάσκοντες για την εργασία της υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Συνεργασίας στην Ελλάδα:

 • Τι είναι Εκπαιδευτική Συνεργασία (BKD);
 • Ποιο ρόλο διαδραματίζει η BKD in στην Ελλάδα;
 • Πώς μπορούν οι διδάσκοντες της Γερμανικής να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της BKD;
 • Πώς μπορεί κανείς ως καθηγητής/-τρια Γερμανικής να λάβει υποτροφία για μετεκπαίδευση στη Γερμανία;
 • Τι είναι το πρόγραμμα DLL; Τι μπορεί να προσφέρει στους διδάσκοντες;
 • Υπάρχουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για διδάσκοντες μέσω διαδικτύου;
 • Τι δυνατότητες συνεργασίας με το Goethe-Institut έχουν οι διδάσκοντες;
 • Δωρεάν δανειστικόυλικό για χρήση στο μάθημα
 • Το δωρεάν διαδικτυακό υλικό του Goethe-Institut για όσους μαθαίνουν τη γερμανική γλώσσα
 • Πού μπορούν οι διδάσκοντες να βρουν βασικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες και το υλικό του Goethe-Institut και για τις εξετάσεις;

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται υπό μορφή διαδικτυακού σεμιναρίου, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος και διδάσκοντες εκτός Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή διεξαγωγή του σεμιναρίου, διαβάστε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.