Skip to content

Σταύρος Δίτσιος – Τα τμήματα ζωγραφικής | Φθινόπωρο 2017

«Η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση είναι ζωγραφική που μιλάει»

Mετά από μια πολυετή εμπειρία στις ζωγραφικές σπουδές και μεγάλη εργογραφία, ο Σταύρος Δίτσιος αναλαμβάνει να μυήσει τα παιδιά στον κόσμο της ζωγραφικής. Η εκμάθηση των βασικών τρόπων σχεδίασης και ο σωστός χειρισμός των υλικών θα αποτελέσει βασικό άξονα των μαθημάτων με σκοπό την καλλιέργεια των καλλιτεχνικών δυνατοτήτων των παιδιών.

Συγχρόνως, εμπλουτίζεται το πρόγραμμα με μια απλουστευμένη, διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας της τέχνης, προσφέροντας πολλαπλά ερεθίσματα στα παιδιά μέσω αναφορών σε μεγάλους ζωγράφους και τις τεχνικές τους (κολάζ, φωτογραφία, πηλός κ.ά) και συγχρόνως οργανώνονται επισκέψεις σε μουσεία της πόλεις μας με τη συμμετοχή των γονιών και την ασφαλή επιτήρηση των δασκάλων.

Μέσα από τη ζωγραφική μαθαίνουμε:

– Να καλλιεργούμε την οπτική νοημοσύνη των παιδιών

– Να χρησιμοποιούμε νέα υλικά (μολύβια, μελάνια, χαρτιά, μικρά αντικείμενα κ.ά) με το δικό μας τρόπο

– Να εκφράζουμε συναισθήματα και σκέψεις

– Να αποκτήσουμε αντίληψη των μορφικών στοιχείων της αναλογίας, σύνθεσης και προοπτικής

Συμμετέχει η ιστορικός τέχνης και μουσειοπαιδαγωγός Εύα Βολογιαννίδου.

 

Κἀθε Σάββατο θα λειτυργούν 2 τμήματα:

Ηλικίες 4-7 (10.00-10.50 π.μ.) και 8-13 (11.00-12.20 π.μ.)

Έναρξη: 16.9.2017

 

Λίγα λόγια για τον Σταύρο Δίτσιο

Ο Σταὐρος Δἰτσιος γεννἠθηκε στην θεσσαλονἰκη το 1978. Σποὐδασε ζωγραφικἠ στην Ακαδημἰα Καλὠν Τεχνὠν της Φλωρεντἰας, Ιταλἰα (1997- 2001). Μεταξὐ των καθηγητὠν του ἠταν ο Umberto Borella. O Σταὐρος Δἰτσιος ζεἰ κ εργἀζεται στη θεσσαλονἰκη. Η δουλειἀ του Σταὐρου Δἰτσιου αντικατοπτρἰζει μἐσα σε ἐναν αφαιρετικὀ εξπρεσιονισμὀ ὀλα τα αισθἠματα και τις εντυπὠσεις γὐρω απο την καθημερινἠ ζωἠ, εἰτε εἰναι ἠχοι ἠ φιλοσοφικἐς ιδἐες. Σε ἐναν κὀσμο που συνεχὠς εξελἰσσεται απο ἠχους, εικὀνες, βἰντεο και νἐα, αιχμαλωτἰζει αυτἐς τις στιγμἐς στην τἐχνη του,τις αφἠνει να παγὠσουν στον χρὀνο κ στον χὠρο, ωσὀτου αγγἰξει τη στιγμἠ της ηρεμἰας κ γαλἠνης. Παἰρνοντας ὀλα αυτἀ τα φαινὀμενα τα παρἀγει με ἐναν νἐο, δικὀ του τρὀπο πἀνω στον καμβἀ.

 

Οι Πυγολαμπίδες προσπαθούν πάντα να είναι ενημερωμένες, όμως για την αποφυγή αλλαγών στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες που παρουσιάζονται, καλό θα ήταν να επικοινωνείτε με τον διοργανωτή της εκάστοτε εκδήλωσης.

Πληροφορίες χώρου

Σταύρος Δίτσιος

Εργαστήρι Ζωγραφικής

Ιουστινιανού 2, 55133, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 433266 , 6945 250640

Email: stavrosditsios@gmail.com

Links: Website

Ο χὠρος συστεγἀζεται με τη Σχολἠ Μπαλἐτου Εὐα Φεβγἰδου.
Λειτουργεἰ ως Κἐντρο Δια Βἰου Μἀθησης, επιπἐδου 1, στο πεδἰο της ζωγραφικἠς, με ἀδεια του Υπουργεἰου Παιδεἰας.
Στον χώρο υπάρχουν χώροι αναμονής και γύρω υπάρχουν πάρα πολλά Cafe και Supermarket.

Τι υπάρχει κοντά

Γράψτε το σχόλιό σας