1η Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης – Πυγολαμπίδες
Skip to content

1η Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης

 

Οι Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς προσκαλούν το κοινό στην 1η Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης:

 

Στόχος

Η Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης έχει ως στόχο της να προωθήσει και να καλλιεργήσει την αναγνωστική σχέση των μαθητών με τα βιβλία. Μέσα από την επαφή τους με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας, οι μαθητές θα λάβουν ποικίλα ερεθίσματα που θα τους εμπλουτίσουν με σημαντικές γνώσεις, θα τροφοδοτήσουν τη φαντασίας τους και θα τους καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη.

 

Όροι Συμμετοχής

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς. Μπορούν να συμμετέχουν είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε ως τάξη. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τον/την υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος, συμπληρώνοντας την  Ηλεκτρονική Φόρμα  έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2020.
  2. Οι μαθητές κάθε τάξης (εκτός της Α΄ και Β΄ Δημοτικού) καλούνται να διαβάσουν τουλάχιστον ένα από τα βιβλία της προτεινόμενης λίστας, που αντιστοιχεί στην τάξη τους, για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους. Στη συνέχεια οφείλουν να απαντήσουν γραπτά στο έντυπο  ερωτήσεων που θα τους δοθεί από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος. Η συμπλήρωση του εντύπου  είναι υποχρεωτική. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή θεωρείται άκυρη.
  3. Η συμπλήρωση των εντύπων από τα παιδιά μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσα στην τάξη, είτε με επίσκεψη του τμήματος στη βιβλιοθήκη της περιοχής, κατόπιν συνεννοήσεως.
  4. Οι μαθητές της Α΄ & Β΄ τάξης καλούνται να φιλοτεχνήσουν μία σκηνή από τα βιβλία που έχουν διαβάσει, για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους. Έχουν το δικαίωμα να διαβάσουν τα βιβλία της λίστας μαζί με τους γονείς τους.
  5. Όσα τμήματα ή μαθητές απαντήσουν σωστά στο έντυπο των ερωτήσεων και διαβάσουν σε σύνολο τα περισσότερα βιβλία από τη λίστα βιβλίων που αντιστοιχούν στην τάξη τους, θα είναι οι επιτυχόντες της 1ης Σκυταλοδρομίας Ανάγνωσης. Όλα τα βιβλία της λίστας υπάρχουν διαθέσιμα στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς.
  6. Η Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου 2020.

 

Οι μαθητές ή τα τμήματα που θα συμμετέχουν στην Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούν, καλούνται να διαβάσουν τον κάτωθι μέγιστο αριθμό βιβλίων:

  • Α΄  και Β΄  Δημοτικού, μέγιστος αριθμός 13 βιβλίων
  • Γ΄  , Δ΄  , Ε΄  και Στ΄  Δημοτικού, μέγιστος αριθμός 5 βιβλίων

 

Έπαινοι

Βεβαιώσεις συμμετοχής στην Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.  Έπαινοι θα απονεμηθούν στα επιτυχόντα τμήματα και σε κάθε μαθητή που ατομικά θα πετύχει τον μέγιστο στόχο ανάγνωσης. Οι έπαινοι θα δοθούν στα τμήματα και  στους μαθητές προσωπικά, ύστερα από επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουν οι βιβλιοθηκονόμοι του Δικτύου των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Καλαμαριάς, στα σχολεία. Ταυτόχρονα θα δοθούν και με κλήρωση βιβλία ως δώρα.

 

Αγαπημένα βιβλία

Όλα τα παιδιά καλούνται να δηλώσουν στο έντυπο των ερωτήσεων ποια βιβλία από τη λίστα  ανήκουν στα αγαπημένα τους. Μετά την ολοκλήρωση της 1ης Σκυταλοδρομίας Ανάγνωσης θα ανακοινωθούν τα βιβλία που αγαπήθηκαν περισσότερο.

 

διαφήμιση