Erasmus+ στο Δημοτικό: όλες οι απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα – Πυγολαμπίδες
Skip to content

Erasmus+ στο Δημοτικό: όλες οι απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά σε φοιτητές, μαθητές λυκείων και εκπαιδευτικούς το γνωρίζουμε όλοι. Πόσο συχνά όμως ακούμε για Εrasmus+ στο δημοτικό σχολείο; Πώς μπορεί ένα δημοτικό σχολείο να συμμετέχει; Πώς γίνεται η επιλογή των παιδιών και ποιά είναι τα οφέλη για τα ίδια;

 

Τα ερωτήματα είναι αρκετά και οι γονείς πολλές φορές δεν έχουν τις απαντήσεις. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε από τον Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας, Κο Κωνσταντίνο Κόμπο, που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για τη διετία 2018 – 2020, να μας κατατοπίσει.

 • Τι είναι το Εrasmus+ και σε ποιούς απευθύνεται;

Eίναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να πραγματοποιήσουν επίσκεψη διδασκαλίας διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών με 5 ώρες διδασκαλίας θεμάτων της επιλογής τους, με την παροχή επιχορήγησης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

Έχει δύο βασικές δράσεις:

 1. Την ΚΑ1 που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας φοιτητών, προσωπικού, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και νέων.
 2. Την ΚΑ2 που 2 αποσκοπεί στην ανάπτυξη των τομέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, μέσω πέντε κύριων δραστηριοτήτων:

Στρατηγικές συμπράξεις για την ενίσχυση της καινοτομίας σε κάθε τομέα, καθώς και κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών, που αφορά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Συμμαχίες γνώσης για την ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση σε συνεργασία με επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης στην Ευρώπη.

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και την καλύτερη εναρμόνιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού, της προσβασιμότητας και της διεθνοποίησης των ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες – εταίρους.

 

 • Ποιά είναι τα οφέλη συμμετοχής ενός παιδιού σε πρόγραμμα Erasmus+;
 1. Συνεργάζεται με μαθητές άλλων ευρωπαϊκών χωρών
 2. Χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες
 3. Γνωρίζει άλλα εκπαιδευτικά συστήματα
 4. Δημιουργεί κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα ξεπερνώντας εθνικά στερεότυπα
 5. Αποκτά φίλους και γνωστούς σε άλλες χώρες
 6. Έχει κίνητρα σε μαθησιακές διαδικασίες που το αφορούν άμεσα
 7. Ενισχύεται η αμοιβαία κατανόηση, η αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητά του
 8. Γίνεται συμμέτοχος στη γενιά των προγραμμάτων Erasmus+

 • Πώς γίνεται η επιλογή των παιδιών και από ποιές ηλικίες μπορούν να συμμετέχουν στην εκδρομή; 

Η επιλογή των μαθητών γίνεται από το σχολείο. Κάθε σχολείο είναι ελεύθερο να επιλέξει με όποιο τρόπο επιθυμεί τους/τις μαθητές/τριες  που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στην επίσκεψη, και όχι εκδρομή, στο εξωτερικό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να συμμετάσχουν από το δημοτικό σχολείο μόνο μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης  και από τη Β/θμια Εκπαίδευση μαθητές/τριες όλων των τάξεων. Σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα (π.χ. Πορτογαλία) μπορούν να συμμετάσχουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας. Στις επισκέψεις υπάρχει πρόγραμμα με ώρες εργασίας, μάθησης, παρακολούθησης, υλοποίησης προγράμματος κ.ά.

 

 • Είναι η ξένη γλώσσα κριτήριο επιλογής ενός παιδιού;

Τα κριτήρια επιλογής τα ορίζει το σχολείο. Η αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα Erasmus+ είναι στην αγγλική γλώσσα. Στα περισσότερα εκπαιδευτικ΄ά συστήματα η αγγλική γλώσσα διδάσκεται ως ξένη γλώσσα για αυτό καλό είναι τα παιδιά που θα συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις της αγγλικής γλώσσας για να συνομιλήσουν με μαθητές/τριες άλλων χωρών. Η ξένη γλώσσα δεν είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή ενός/μιας μαθητή/τριας σε κάποια κινητικότητα.

 

 • Πού μένουν τα παιδιά στο εξωτερικό;

Oι μαθητές/τριες φιλοξενούνται συνήθως σε οικογένειες στη χώρα υποδοχής αλλά υπάρχει η δυνατότητα να διαμείνουν σε ξενοδοχεία μαζί με τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή σε εστίες, αν διαθέτει το ίδρυμα υποδοχής.

 

 • Ποιό είναι το κόστος συμμετοχής ενός παιδιού στο πρόγραμμα Erasmus+;

Δεν υπάρχει κόστος γιατί η συμμετοχή καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν καλύπτει την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο κ.ά) αλλά και αγορές ειδών που δε σχετίζονται με διατροφή και διαμονή.

 

 • Πώς μπορεί να φιλοξενήσει μία οικογένεια ένα παιδάκι από το εξωτερικό; Είναι μέρος της ίδιας διαδικασίας ή πρέπει να αιτηθεί κάποιος ξεχωριστά;

Τα σχολεία υποδοχής γνωρίζουν τον αριθμό μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δημιουργούν προσκλήσεις ενδιαφέροντος στις οικογένειες των μαθητών/τριών τους, για να φιλοξενήσουν μαθητές/τριες από τα σχολεία εταίρους του προγράμματος.

 

 • Πώς μπορεί ένα σχολείο να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις; 

Για να συμμετάσχει ένα σχολείο σε πρόγραμμα Erasmus+ οφείλει να δημιουργήσει την εικόνα του στην Ευρώπη, κοινώς το PIC του. Το PIC είναι συγκεκριμένος κωδικός με passwοrd και στοιχεία για το σχολείο (δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οδός, πόλη, τηλέφωνο, διευθυντής του κ.α). Στη συνέχεια χρειάζεται να βρει εταίρους, ένα κοινό σχέδιο εργασίας που θα υλοποιήσουν όλοι οι συμμετέχοντες, να ορίσουν στόχους, μεθόδους και στρατηγικές υλοποίησης αλλά και αξιολόγησης του project. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία στις 21/3 και ώρα 12.00 Βρυξελλών.

 

 • Πώς γίνεται η επιλογή της χώρας στην οποία θα ταξιδέψει η αποστολή του σχολείου;

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον, δημιουργούν μια κοινή ομάδα που συνεργάζεται σε ένα κοινό σχέδιο εργασίας. Το συντονιστικό σχολείο υποβάλλει αίτηση προς έγκριση, όπου αναφέρονται οι ενδεικτικές ημερομηνίες μετακίνησης. Όταν η αίτηση εγκριθεί αρχίζει η υλοποίηση του προγράμματος, οπότε πραγματοποιούνται και οι μετακινήσεις

 

 • Ποιοί συνοδεύουν τα παιδιά;

Συνοδοί είναι αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν την παιδαγωγική ομάδα του σχολείου που υλοποιεί το πρόγραμμα. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα συμμετέχουν σε κάθε μετακίνηση αναφέρεται στην αίτηση που έχει υποβληθεί. Η Εθνική Αρχή της χώρας, για την Ελλάδα το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) αποφασίζει για τον αριθμό των μαθητών/τριών που θα μετακινηθούν με χρηματοδότησή του. Ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό της αίτησης προς έγκριση.

 

 • Πόσες μέρες διαρκεί το πρόγραμμα στην ξένη χώρα και τι περιλαμβάνει;

Ο μέγιστος αριθμός ημερών που διαρκεί ένα πρόγραμμα συμπράξεων σχολείων, ΚΑ 229, όπου μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες είναι πέντε (5) εργάσιμες μέρες σε κάθε μετακίνηση. Το σχολείο υποδοχής οργανώνει και διαβιβάζει εγκαίρως στα σχολεία εταίρους το ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα που σχετίζεται άμεσα με αυτά που έχουν εγκριθεί στην αίτηση του συνολικού προγράμματος

 

 • Τι ακολουθεί στη συνέχεια; 

Μετά από κάθε μετακίνηση, το σχολείο που συντονίζει το πρόγραμμα υποβάλλει έκθεση η οποία ελέγχεται από κάθε εθνική αρχή και στο τέλος του προγράμματος το κάθε σχολείο υποβάλλει την τελική του έκθεση που αξιολογείται από κάθε εθνική αρχή.

 

Οι "πυγολαμπίδες" είναι ένας χώρος μαγικός για όλους εκείνους τους μεγάλους που νιώθουν ακόμα μικροί και που πιστεύουν ότι θα παραμείνουν έτσι για πάντα. Είμαι η Ιωάννα και πιστεύω πως τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας!

Γράψτε το σχόλιό σας

Αν θέλετε να λαμβάνετε το εβδομαδιαίο newsletter των Πυγολαμπίδων παρακαλώ κάντε εγγραφή εδώ.

Δείτε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.