Βιβλιοθήκες & Πνευματικά Κέντρα – Πυγολαμπίδες
Skip to content

Goethe-Institut Thessaloniki

Το Goethe-Institut της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1955 και είναι ο πιο δημοφιλής φορέας εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας και διεξαγωγής διεθνώς αναγνωρισμένων εξετάσεων στην πόλη.

διαφήμιση