Το Δέντρο που δίνει – Πυγολαμπίδες
Skip to content

Πληροφορίες χώρου

Το Δέντρο που δίνει

Κέντρο μελέτης, ψυχολογικής υποστήριξης και δημιουργικών δράσεων

Προφήτη Ηλία με Μακεδονίας 40, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2316 007 282