Ανεμόπτερο – Πυγολαμπίδες
Skip to content

Ανεμόπτερο

anemoptero1

Τι είναι το Ανεμόπτερο;

Το Ανεµόπτερο είναι ένας Κοινωνικός Συνεταιρισµός για την Προώθηση της Παιδαγωγικής της Ένταξης.

Με τον όρο «Παιδαγωγική της Ένταξης» εννοούµε το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων οι οποίες αποβλέπουν σ’ ένα διττό στόχο:

 • Την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του παιδιού και τη δηµιουργική ανάδειξη των ενδιαφερόντων του.
 • Τη συνεργασία και την προώθηση πρακτικών στα συστήµατα µε τα οποία το παιδί αλληλεπιδρά (οικογένεια, σχολείο, συνοµήλικοι, γειτονιά, κοινότητα), προκειµένου αυτά να εντάσσουν αρµονικά και ισότιµα τη µοναδικότητα του κάθε ατόµου.

«Παιδαγωγική της Ένταξης»; Από πού προέρχεται αυτό;

Μια παρέα ειδικών παιδαγωγών – Νίκος, Κατερίνα, Βενετία, Κωνσταντίνος – συζητούσε και προβληματιζόταν εδώ και χρόνια για την κύρια αποστολή που ανέλαβε να φέρει εις πέρας στο δημόσιο σχολείο: την ισότιμη, κοινωνική και ακαδημαϊκή, ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η έλλειψη υποστηρικτικού πλαισίου και σταθερού σημείου αναφοράς για τους ειδικούς παιδαγωγούς (οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής είναι αναπληρωτές στο δημόσιο σχολείο), ο ελλιπής και πρόχειρος κρατικός σχεδιασμός για την ένταξη, η απαραίτητη αλλά πάντα συγκυριακή συνεργασία των διαφορετικών πλαισίων εκπαίδευσης των παιδιών, ανέδειξε την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας σταθερής δομής εκπαίδευσης που θα έχει ρητό σκοπό την «εκπαίδευση για όλα τα παιδιά». Ένας τέτοιος σκοπός ήταν αδύνατος να επιδιωχθεί μόνο από ειδικούς παιδαγωγούς, χωρίς τη διεπιστημονική προσέγγιση της ένταξης. Έτσι η παρέα «μεγάλωσε», εμπλουτίστηκε, δέχθηκε στους κόλπους της τον Μιχάλη (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), τον Γιώργο (εργοθεραπεία), τον Χρήστο και την Ειρήνη (λογοθεραπεία), τον Γιάννη (ψυχολογική στήριξη/συμβουλευτική). Η διεπιστημονική αυτή ομάδα είναι υπεύθυνη για τις «πτήσεις» του Ανεμόπτερου.

Σε ποιους λοιπόν απευθύνεται το Ανεμόπτερο;

 • Σε οικογένειες, µε τις οποίες θέτει η ομάδα από κοινού αναπτυξιακούς, µαθησιακούς και ψυχοκοινωνικούς στόχους για τα παιδιά.
 • Σε εκπαιδευτικούς, µε τους οποίους συνεργάζεται η ομάδα για την εφαρµογή πρακτικών ένταξης.
 • Σε συλλόγους εκπαίδευσης, άθλησης, ψυχοκινητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, µε τις οποίες συνεργάζεται η ομάδα προκειµένου τα σχεδιαζόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα να συµπεριλαµβάνουν ισότιµα τη διαφορετικότητα του καθενός.
 • Σε κάθε άτοµο και κάθε δηµόσια ή ιδιωτική δοµή η οποία προσανατολίζει τις δράσεις της στο χτίσιµο µιας Κοινωνίας για Όλους.

anemoptero3  anemoptero4

Ποιες είναι οι βασικές παιδαγωγικές αρχές στο Ανεμόπτερο;

 • Η διαδικασία της µάθησης χρειάζεται να παρουσιάζει υψηλό ενδιαφέρον για το παιδί.

Έτσι, επιτυγχάνεται η συναισθηµατική κινητοποίηση του παιδιού, µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση των εσωτερικών του κινήτρων και τη µεγαλύτερη επιµονή στην ενασχόληση µε τα έργα. Σκοπός είναι να αξιοποιήσουμε στο µέγιστο βαθµό τα προσωπικά ενδιαφέροντα του παιδιού τα οποία συνδυάζουµε µε το λεγόµενο καταστασιακό ενδιαφέρον (ελκυστικότητα δραστηριότητας και πλαισίου, παιγνιώδης και βιωµατική µορφή µάθησης).

 • Η οικογένεια έχει ισότιµη θέση στην οµάδα.
  Όλοι οι στόχοι ιεραρχούνται από κοινού µε την οικογένεια, προκειµένου να ενσωµατώνουµε στην παιδαγωγική µας κατεύθυνση τις βασικές της ανάγκες και προτεραιότητες. Ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε οικογένειας, η εµπλοκή της στην εκπαίδευση µπορεί να διαβαθµιστεί από το πλαίσιο της συµβουλευτικής σχέσης έως το ρόλο του συνεκπαιδευτή.
 • Απώτεροι στόχοι κάθε παιδαγωγικής σχέσης είναι η γενίκευση των δεξιοτήτων και η αυτορρύθµιση στη µάθηση και στη συµπεριφορά.
  Η εμπειρία της ομάδας δείχνει ότι, συχνά, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η γενίκευση των δεξιοτήτων του παιδιού πέρα από τη δυαδική παιδαγωγική σχέση, στο ποικιλοπρόσωπο περιβάλλον της καθημερινότητάς του (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι, γειτονιά, κοινότητα). Επιπλέον, η ικανότητα αυτορρύθμισης αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό ενός αυτόνομου ενήλικα που διαχειρίζεται τις καθημερινές προκλήσεις. Για τους λόγους αυτούς, βασικά στοιχεία της πρακτικής μας είναι η εφαρμογή βιωματικών, ομαδοσυνεργατικών και outdoor παιδαγωγικών προγραμμάτων, καθώς και η συνεργασία μας με όλους τους εμπλεκόμενους χώρους στους οποίους δραστηριοποιείται το παιδί.

anemoptero2

διαφήμιση

Πληροφορίες χώρου

Ανεμόπτερο

Κοινωνικός Συνεταιρισµός για την Προώθηση της Παιδαγωγικής της Ένταξης

Καρανιβάλου 35, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 231 306 0898

Email: to.anemoptero@gmail.com

Links: Website

Προβολή στους Χάρτες Google

Τι υπάρχει κοντά