Έναρξη  Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Μονογονεϊκής Οικογένειας – Πυγολαμπίδες
Skip to content

Έναρξη  Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Μονογονεϊκής Οικογένειας

Αιτήσεις: 10 – 19 Οκτωβρίου 2018

Στη διάρκεια της χρονιάς, σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα χορηγούνται υποτροφίες για ορισμένα προγράμματα της ΧΑΝΘ. Επίσης υποτροφίες χορηγούνται σε παιδιά χωρίς οικογένεια που φιλοξενούνται σε κοινωνικές δομές ή σε παιδιά προσφύγων ύστερα από αιτήματα διαφόρων κοινωνικών φορέων της πόλης που τα υποδέχονται αλλά και από απλούς πολίτες οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα παιδιά τους. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά μέσω των υποτροφιών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα αθλητισμού, δημιουργικής απασχόλησης ή κατασκήνωσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Τα τελευταία έξι χρόνια περισσότερα από 487 παιδιά που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συμμετείχαν και παρακολούθησαν στη ΧΑΝΘ δωρεάν προγράμματα αθλητισμού, δημιουργικής απασχόλησης, κατασκηνωτικά προγράμματα, ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα παιδιά προέρχονταν αποδεδειγμένα από άπορες οικογένειες ύστερα από σύσταση μελών μας, συνεργατών μας αλλά και από αιτήματα ιδιωτών, κοινωνικών φορέων, κοινωνικών υπηρεσιών δήμων, ιδρυμάτων, σωματείων.

Μέσω του Ταμείου Υποτροφιών της, το 2017, συμμετείχαν δωρεάν στα προγράμματα της συνολικά 125 παιδιά από οικογένειες συμπολιτών μας που χαρακτηρίζονται από ευαλωτότητα πχ παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή βρίσκονται σε ειδικές συνθήκες διαβίωσης ή  κατόπιν αιτήματος από κοινωνικούς φορείς όπως: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΥ, AΡΣΙΣ, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΧΕΠΑ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», ΝΑΟΜΙ «ΟΙΚΟΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ». Οι υποτροφίες του 2017 που δόθηκαν ήταν συνολικής αξίας 45.000 ευρώ.

Δείτε περισσότερα στο ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών είναι :

Μονογονεϊκότητα (άγαμη μητέρα, φυσική απώλεια, διαζύγιο)

Οικονομική κατάσταση (Ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ ή Κάρτα ανεργίας)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση φυσικής απώλειας γονέα)

Δικαστική απόφαση διαζυγίου, επιμέλειας παιδιού /παιδιών και διατροφής (περίπτωση διαζυγίου)

Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Εφορία του γονέα ή /και του παιδιού του προηγούμενου έτους (και υπεύθυνη δήλωση του γονέα για τα εισοδήματα του παιδιού)

Κάρτα ανεργίας γονέα

Στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση από συνεργαζόμενους φορείς θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση σύστασης του αντίστοιχου φορέα.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι από 10/10/2018 έως 19/10/2018.

Ώρες γραφείου:

ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ : 10:00-12:00

ΤΡ-ΠΕ : 10:00-12:00 & 17:00-19:00

Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης κάντε κλικ εδώ!

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2316001000 (0884 & 0894)