Σεμινάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής – Πυγολαμπίδες
Skip to content

Σεμινάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής

Η Eduk8 διοργανώνει σεμινάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής για ενήλικες, μέσα στο καλοκαίρι, στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, για να έχουν οι εκπαιδευτικοί την δυνατότητα να προετοιμαστούν και να υποδεχτούν τους μαθητές τους.

Certification LEGO® Education WeDo 2.0

Σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης στο πακέτο LEGO Education WeDo 2.0 Core set. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/ Βάθμιας εκπαίδευσης σχολείων, εργαστηρίων ρομποτικής αλλά και σε απλούς χρήστες που θέλουν να γνωρίσουν τη μεθοδολογία εκπαίδευσης της LEGO Education.

Υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένου εκπαιδευτή της LEGO® Education Academy, αυτό το πρόγραμμα θα  δώσει στον συμμετέχοντα μια βασική κατανόηση για τον τρόπο εφαρμογής και χρήσης της λύσης του WeDo 2.0 στην τάξη του.

Μέσω της εκπαίδευσης θα γνωρίσει πως μπορεί να υποστηρίξει τους μαθητές και να εισάγει τη μεθοδολογία Hands-on στην τάξη του για project με έμφαση σε επιστήμες και τον προγραμματισμό. Η εκπαίδευση καλύπτει τρόπους διδασκαλίας για τον δάσκαλο ώστε να καλύψει τομείς του προγράμματος σπουδών, και ταυτόχρονα να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επιμονή σε ένα συνεργατικό περιβάλλον.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ελκυστικό και διασκεδαστικό με εκπαιδευτικές εμπειρίες που δίνουν μια θεμελιώδη εισαγωγή στην προσέγγιση της LEGO Education στην σύγχρονη εκπαίδευση καθώς και στην έννοια της μάθησης μέσα από το παιχνίδι. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευόμενος αποχωρεί με πολλές ιδέες για το πως να ξεκινήσει αλλά και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το WeDo 2.0 στην τάξη του.

Για να υποστηριχτεί η σίγουρη επιτυχία των συμμετεχόντων παρέχεται χρόνος αλλά και καθοδήγηση ώστε να σχεδιάσουν τα δικά τους πρώτα μαθήματα για το WeDo 2.0 χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική προσέγγιση. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες είναι πλήρως προετοιμασμένοι να εισάγουν και εφαρμόσουν με επιτυχία το WeDo 2.0 στις τάξεις του δημοτικού για να καλύψουν διάφορες επιστήμες κάνοντας το μάθημα πιο ελκυστικό και συναρπαστικό για τους μαθητές.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Κατανόηση του τρόπου διδασκαλίας με τη χρήση του WeDo 2.0 αλλά και της αποτελεσματικότητάς του στη τάξη
 • Εξερεύνηση μιας μεγάλης σειράς από διαφορετικά Project με μεγάλη θεματολογία και διαφορετικών τύπων
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών για την εισαγωγή του WeDo 2.0 στην τάξη, συμπεριλαμβανομένου της σχεδίασης μαθήματος (Lesson Planning) και της διαχείρισης της τάξης (Classroom Management)
 • Απόκτηση εμπειρίας Hands-on από την άμεση εμπλοκή σε δραστηριότητες από την πλευρά του μαθητή
 • Κατανόηση εφαρμογής στο πρόγραμμα σπουδών.
 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας της LEGO Education στην εκπαίδευση
 • Κατανόηση του πως η κατασκευή με τουβλάκια LEGO και ο προγραμματισμός μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά κίνητρα στη μάθηση των μαθητών
 • Κατανόηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης της LEGO Education

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Δραστηριότητα Hands-on στα πρώτα 10 λεπτά
 • Τα δύο τρίτα της ημέρας περιλαμβάνουν δραστηριότητες Hands-on
 • To ένα τρίτο της ημέρας περιλαμβάνει θεωρία και συζήτηση
 • Project σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών
 • Lesson Planning

 

Certification LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Σεμινάριο στο εκπαιδευτικό πακέτο LEGO Education Mindstorms EV3 Core set. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/ Βάθμιας και Β’/ Βάθμιας εκπαίδευσης σχολείων, εργαστηρίων ρομποτικής αλλά και σε απλούς χρήστες που θέλουν να γνωρίσουν τη μεθοδολογία εκπαίδευσης της LEGO Education.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένο εκπαιδευτή της LEGO Education Academy. Το μάθημα θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να εισάγουν το STEM στην τάξη τους χρησιμοποιώντας το LEGO Mindstorms Education EV3. Θα βιώσουν πως μπορούν να εισάγουν μαθήματα που βασίζονται στη προσέγγιση Hands-on τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές τους τόσο στο να επιτύχουν τους στόχους του προγράμματος σπουδών όσο και να ενισχύσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα βασικά στοιχεία του υλικού (Hardware) του LEGO Mindstorms Education EV3, του λογισμικού (Software) καθώς και τον παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών (Curriculums). Οι εκπαιδευόμενοι θα κατασκευάσουν το πρώτο τους ρομπότ, θα το προγραμματίσουν και θα επιλύσουν προβλήματα χρησιμοποιώντας ικανότητες από το φάσμα του STEM, ακολουθώντας ακριβώς την ίδια προσέγγιση και του πόρους που θα χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους ώστε να εισάγουν τους μαθητές τους στο STEM χρησιμοποιώντας το EV3.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ελκυστικό και διασκεδαστικό με εκπαιδευτικές εμπειρίες που δίνουν μια θεμελιώδη εισαγωγή στην προσέγγιση της LEGO Education στην σύγχρονη εκπαίδευση καθώς και στην έννοια της μάθησης μέσα από το παιχνίδι. Κάθε δραστηριότητα ακολουθείτε από συζήτηση σχετικά με τη μεθοδολογία, την εφαρμογή στο πρόγραμμα σπουδών, την εφαρμογή αλλά και την διαφοροποίηση της στην τάξη και στα επίπεδα γνώσεων των μαθητών.

Για να υποστηριχτεί η σίγουρη επιτυχία των συμμετεχόντων παρέχεται χρόνος αλλά και καθοδήγηση ώστε να σχεδιάσουν τα δικά τους πρώτα μαθήματα χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική προσέγγιση. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες είναι πλήρως προετοιμασμένοι να εισάγουν και εφαρμόσουν με επιτυχία το LEGO Mindstorms Education EV3 στην τάξη τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Κατανόηση του τρόπου διδασκαλίας του STEM με τη χρήση του LEGO Mindstorms Education EV3
 • Εξοικείωση στη χρήση υλικού, λογισμικού και προγραμμάτων σπουδών
 • Απόκτηση εμπειρίας Hands-on από την άμεση εμπλοκή σε δραστηριότητες από την πλευρά του μαθητή
 • Κατανόηση εφαρμογής στο πρόγραμμα σπουδών.
 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας της LEGO Education στην εκπαίδευση
 • Απόκτηση ιδεών για το πως μπορείτε να εισάγετε στην τάξη σας μαθήματα που ακολουθούν της προσέγγιση Hands-n ώστε να υποστηρίξετε τους μαθητές σας και να τους βοηθήσετε να βελτιώσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών για την εισαγωγή του EV3 στην τάξη, συμπεριλαμβανομένου της σχεδίασης μαθήματος (Lesson Planning) και της διαχείρισης της τάξης (Classroom Management)

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Δραστηριότητα Hands-on στα πρώτα 10 λεπτά
 • Τα δύο τρίτα της ημέρας περιλαμβάνουν δραστηριότητες Hands-on
 • To ένα τρίτο της ημέρας περιλαμβάνει θεωρία και συζήτηση
 • Project σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών
 • Lesson Planning

 

 

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στη φόρμα αφού επιλέξετε το κατάλληλο σεμινάριο για την περίπτωση σας.

*Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται 15 ημέρες πριν την εκπαίδευση για την επιβεβαίωση της συμμετοχής

Χρήσιμες πληροφορίες

Σάββατο 23 Ιουνίου ή Κυριακή 22 Ιουλίου 2018(LEGO Education Mindstorms EV3)

Κυριακή 24 Ιουνίου ή Σάββατο 7 ή 21 Ιουλίου 2018  (LEGO Education WeDo 2.0)

Διάρκεια σεμιναρίων: 8 ώρες

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 έως 12 άτομα

για ενήλικες

Κόστος Συμμετοχής: 160,00 € (Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων, οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα λάβουν επίσημο πιστοποιητικό από την LEGO Education Academy, το οποίο αποδεικνύει πως ο κάτοχός του γνωρίζει τη φιλοσοφία και τη λογική των εκπαιδευτικών προτάσεων της LEGO Education καθώς και το πως να εφαρμόσει τη μεθοδολογία της LEGO Education Academy στην τάξη του με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κάνοντας χρήση του υλικού στο οποίο εκπαιδεύτηκε.

Εκπαιδευτής: Μαρκόπουλος Πρόδρομος, LEGO Education Academy Certified Teacher Trainer

Με τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια της Eduk8 έχετε έκπτωση 10% για την αγορά υλικού της σειράς LEGO EDUCATION

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 231 6011012

Οι Πυγολαμπίδες προσπαθούν πάντα να είναι ενημερωμένες, όμως για την αποφυγή αλλαγών στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες που παρουσιάζονται, καλό θα ήταν να επικοινωνείτε με τον διοργανωτή της εκάστοτε εκδήλωσης.

διαφήμιση

Πληροφορίες χώρου

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Aγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου, 54636, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 968531-2

Links: Website, Facebook

Προβολή στους Χάρτες Google

Τι υπάρχει κοντά

Γράψτε το σχόλιό σας

Αν θέλετε να λαμβάνετε το εβδομαδιαίο newsletter των Πυγολαμπίδων παρακαλώ κάντε εγγραφή εδώ.

Δείτε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.