Μελωμύθι – Πυγολαμπίδες
Skip to content

Πληροφορίες χώρου

Μελωμύθι

δε διαθέτει σταθερή διεύθυνση, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 6938 856 410, 6986 113 635

Email: pennyavrambe@gmail.com