Επιμορφωτικά σεμινάρια στη Γερμανία – Πυγολαμπίδες
Skip to content

Επιμορφωτικά σεμινάρια στη Γερμανία

Υποτροφίες για διδάσκοντες Γερμανικής

Το νέο πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων του Goethe-Institut για το καλοκαίρι του 2022 στη Γερμανία βρίσκεται ήδη στο διαδίκτυο και προφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης σε θέματα διδακτικής/μεθοδολογίας και γνώση του γερμανικού πολιτισμού καθώς και σεμινάρια που συνδυάζουν διαδικτυακή επιμόρφωση και παρουσία στην Γερμανία.

 

Για την επιλογή του σεμιναρίου που σας ταιριάζει, ρόλο παίζουν ο τομέας στον οποίο υπάρχει επιθυμία επιμόρφωσης, το γλωσσικό σας επίπεδο, οι επαγγελματικές σας γνώσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές στο περιβάλλον που συνήθως διδάσκετε και οι ομάδες-στόχοι στις οποίες απευθύνεστε.

Διαλέξτε 3 σεμινάρια και αποστείλετε συμπληρωμένη πλήρως τη έγγραφη αίτηση σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση stipendien-thessaloniki@goethe.de για να διαγωνιστείτε για υποτροφία.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2021

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/aub/pas.html

https://www.goethe.de/ins/gr/el/spr/unt/for/deu.html

 

Επικοινωνία

Katerina DeVitis

Συντονίστρια Εκπαιδευτικής Συνεργασίας

Goethe-Institut Thessaloniki

Katerina.DeVitis@goethe.de

www.goethe.de/thessaloniki