Το Πάρκο του Ξαρχάκου

Πληροφορίες χώρου

Το Πάρκο του Ξαρχάκου

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη

Ο χάρτης φορτώνει…

Το Πάρκο του Ξαρχάκου

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου

Προηγούμενες εκδηλώσεις