Το Πάρκο της Νέας Ελβετίας

Πληροφορίες χώρου

Το Πάρκο της Νέας Ελβετίας

Αλ. Υψηλάντου 80, 54249, Θεσσαλονίκη

Ο χάρτης φορτώνει…

Το Πάρκο της Νέας Ελβετίας

Αλ. Υψηλάντου 80