Το Δημοτικό Πάρκο (δίπλα στο Θέατρο Κήπου)

Πληροφορίες χώρου

Το Δημοτικό Πάρκο (δίπλα στο Θέατρο Κήπου)

Νικολάου Γερμανού, 54621, Θεσσαλονίκη

Ο χάρτης φορτώνει…

Το Δημοτικό Πάρκο (δίπλα στο Θέατρο Κήπου)

Νικολάου Γερμανού

Προηγούμενες εκδηλώσεις